f ff ff ff ff ff ff ff f) ff ff ff ff DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. 123 BIJLAGE A. 7-5 ff door H. M. Zorgh en een door 1) Ws. Willem v. d. Velde. r ff V f) ff ff ff f! ff ff 28.5 30 3-5 42.— 7-5 30.10 i4-i5 84. 3o-5 10.10 8.10 318 i4-5 5- 40.10 25- 4.2 7-5 10.— I.- 4.18 U 5 22.5 22.5 10.5 8.15 9-— 2.2 Een schilderij verbeeldende een Roomsche Kerk, op paneel Een dito door De Wit 1681, op paneel Een schilderij door een Brabandse meester, op paneel Een dito door een goed meester, op koper Een landschapje door Ph. Wouwerman, op paneel Een Boerengezelschap, op paneel Een Oude vrouw door Q. Brekelenkamp, op paneel Een schilderij door J. Steen, op doek Een dito door P. Quast, op paneel Een dito door J. Molenaar, op paneel Een dito door J. de Wit, op koper Een dito door of in de manier van D. van Tel, op paneel. Een dito in de manier van A. de Voois, op paneel Een schilderij door een goed meester, op paneel Een dito uyt de school van Rembrandt, op paneel Een dito, op paneel Twee stuks door Keller, op doek Een dorpgezigt door Vinkebooms, op paneel. Een Rijngezicht door R. Grefier, op doek en een dito tot een weerga, door denzelve Een Boerenkermis door Breda, op-koper. Een dorpgezigt zijnde een weerga van het vorige Een dito zijnde een Boerenkermis, op doek Een stil water met scheepen gemerkt W. v. V. op paneel Een Rhijngesigt in de manier van H. Sagtleeven en een boschgezigt zijnde twee stuks op paneel Twee stuks, zijnde een Italiaansch en een Hollandsch Land- schap, op paneel Twee dito’s, op paneel Twee stuks zijnde een Palamedes, op paneel Een dito zijnde een pennesnijder na G. Dou, op paneel Twee stuks zijnde een School en een Appelbakster, op paneel VEILING VAN DE SCHILDERIJEN OP 20 APRIL 1796 DOOR FRANS JOHANNES BOSBOOM, VENDUMEESTER TER CAMERE VAN DE CONFRÉRIE VAN PICTURA.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 131