"A f 124 DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. i3- fi ii.15 f 616.i 4 1 j I een Vrouw, op paneel stukje met schaapjes, v n 25 4.10 25- 9-5 V N 3.16 2.6 6 1.14 .12 .10 —•15 .10 —•13 2. 5-5 5-5 Een dame die op een clavier speelt en meer in de trant van Voorhout, op paneel Twee stucx wintergezigten, op paneel Een Quakzalver en een boerenstukje, twee stuks, op pan eel Een gezelschap en een naayster, op paneel, twee stuks Twee stucx, zijnde Paulus in de Gevangenis door L. Bramer en een Slapende oude man, op paneel Twee stuks, zijnde een Vrouw die een kaars in de hand houdt en een dito met een Man en Twee stuks zijnde een baltaille en een op paneel Een landschapje met een hooyschuyt, op paneel Een Boerenvreugd door I. Molenaar, op paneel Een allegorie op de liefhebberij van de tulpen, op paneel Twee fruytstukjes, doek-paneel Twee stuks schilderijen, zijnde grijsaards met baarden, op paneel Twee dito’s Twee dito’s Twee dito’s Het pourtrait van den ouden Koning van Pruyssen, op doek Twee stuks historieele op koper geëmailleerd Twee stuks dito

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 132