DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. 125 BIJLAGE B. LIJST VAN DE VERLOORNE POSTEN ZEEDERT 25 JAAREN. fh I V ff ff ff ff ff n v ff ff n ff ff ft ff ff >f ff ff ff ff ff ff ff ff >f ff 2200 23930.2 1800 5000 3000 800 2000 I IOOO 85OOO 87OOO 5000 25- 26. 27. 28. 29. 3°- 31- 32- 33- 34- 14. *5- 16. 17- 18. 19. 20. 21. 22. 23- 24. 1. 2. 3- 4- 5- 6. 7- 8. 9- 10. 11. 12. i3- f 460000 75OO° 30000 30000 17500 18000 IIOOO 9000 108000 5000 1500 3500° 195000 5000 7587.10 8000 28034.12.8 4800 70000 5000 15000 1800 3000 en Alex Symons B. S. Symons I. Doeble Seppenwolde S. en I. Hutz te Cassel Pos en Comp Graaf van Gronsveld Breslau te Munster Moses Levy te Cassel Verlies op Surinaamse zanduitgaven Clifford en Zoonen Van der Schroeff en Co Texel Houtvlot waervan in de actiën geen melding is gemaakt benevens ons primitif fournissement in het deficit van Scheltus G. Bourcould Mevrouw Patras Du Long Bergs Alemgien P. Nyssen Verlies op Juweelen Horion Hoofdofficier te Luyck Harting Juwelier Thomeze Juffr. Stephani Versondene passamenten naar de Oost aan den cassier Nab Hooreman f 22800 en 1130.2 Pensionaris de Ville Dufrainne te Parijs Karsseboom en de juffr. Bour Holtzappel C. Bonnet O. I. C, Kamer Delft de dubieuse activen bedragen de slechte G. Bourcourt voor portie reclame

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 133