J i5°° I2Ó DE VAL VAN EEN HAAGSCH BANKIERSHUIS. ■J f I3582T.2 I En nog twee paquetten met verloorne schulden, die in de kist leggen op zijn minstens 420 1500 6000 19000 5825 600 1200 1155 1059.15.8 Verlies op 2 obi. Saxische Steuer Juwelier Jansen Viaenen Baggerman Deeneken Gallas Gimmig Witzekerke Eliasar Polak Pos Thomas Tresel 35- 36. 37- 38. 39- 40. 41. 42. 43- 44- f 125821.2 10000.0

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 134