KRONIEK over 1918. 5 Jan- 7 21 22 6 Febr. 16 den Schouwburg 18 22 24 4 ft 18 23 11 12 en daar, welke door 2 personen worden Aankomst van het tweede transport geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen van uit Duitschland te Scheveningen. De Gemeenteraad neemt het voorstel aan inzake aanleg van straten aan en nabij den Raamweg. De Gemeenteraad behandelt verschillende quaesties samen hangend met gasrantsoeneering en levensmiddelenvoorziening. Aankomst van het derde transport geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. Aankomst van het vierde transport geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. Aankomst van een vijfde groep geïnterneerde Engelsche burger krijgsgevangenen. De Gemeenteraad besluit de exploitatie van aan eene Commissie van Beheer op te dragen. Ledenvergadering van „Die Haghe”, spreker Dr. J. F. Steen huis over „de geologische gesteldheid van den bodem van Den Haag in den loop der tijden”. Aankomst van de zesde groep geïnterneerde Engelsche krijgs gevangenen. 3 Maart. Brand in het Officiers-paviljoen van het militaire barakken kamp te Waalsdorp. Aankomst van de zevende groep geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. De Gemeenteraad besluit mede te werken tot oprichting der N.V. Centrale Bouwmaterialenvoorziening C. B. V. Aankomst van de achtste groep geïnterneerde Engelsche krijgsgevangenen te Scheveningen. 4 April. De Gemeenteraad besluit van den Dienst van Gemeente werken een afzonderlijken Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting af te splitsen. Ledenvergadering van „Die Haghe”, spreker Dr. A. de Vletter over geschiedenisonderwijs op de (Haagsche) Middelbare School. In den avond hebben in verband met levensmiddelenschaarschte en duurte zeer ernstige wanordelijkheden in het centrum der stad plaats. Herhaling der relletjes s’avonds hier militairen en politie worden bedwongen gedood en 14 gekwetst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 143