PERSONALIA OVER I918. 141 oud-lid van de van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van zijn gouden jubileum het Ned. Israëlitische Oude Mannen- en Vrouwenhuis het Ned. Israëlitisch armbestuur gehuldigd. 1 Januari. Haaxman, P. A., viert zijn vijftigjarig jubileum als journalist, 1 November. Hanlo, Mr. B. H. M., Vice-president van den Hoogen Raad neemt bij het neerleggen zijner functie in de vergadering afscheid van dit College, 1 October. Havelaar, C. J., oud-minister 78 jaar, f 7 April. Hazewinkel, dr. C. H., viert zijn zilveren jubileum als oogarts, 11 No vember. Schimmelpenninck van der Oye van de Poll en Nijenbeek, A. Baron, oud-lid van de Tweede Kamer en oud-commissaris der provincie Utrecht, 78 jaar, f 19 Juni. Simons, J., oud-wethouder, ter gelegenheid als regent van en als lid van Laméris, J. oud-majoor paardenarts, 75 jaar, f 27 Juni. Lindo, J. A., Directeur van gemeentewerken verlaat den Gemeentedienst, 1 Juli. Luymes, A., gep. generaal-majoor O. I. leger, 84 jaar, f 6 Augustus. Mathon, H. C. P. L., gep. Generaal-Majoor, inspecteur der Cavalerie, 63 jaar, J 26 Juli. Pape, Mr. C. W. J. J., oud-substituut officier van Justitie, 77 jaar, t 14 Maart. Patijn, Mr. J. A. N., benoemd tot Burgemeester der gemeente’s-Graven- hage met toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Leeuwarden, 23 September. Idem, wordt als burgemeester der residentie plechtig geïnstalleerd, 30 September. Pek, Mevrouw S. van der, geb. Vrijling Limper, ijverig werkzaam op philanthropise!! en sociaal gebied, 43 jaar, f I7 Januari. Poll, Jhr. W. F. H. van de, Opperschenker van H. M. de Koningin Generaal-Majoor b. d., 74 jaar, f 22 Januari. Pijnacker Hordijk, J. M., Oud-lid van de Tweede Kamer, 76 jaar, 9 Augustus. Roessingh, Dr. H., Eervol ontslag verleend als Directeur van het Gemeente ziekenhuis, 15 April. Rompelman, W. G., gep. Generaal-Majoor der Infanterie en oud-gouver- neur der residentie, 80 jaar, f 7 Januari. Kaay, Mr. W. van der, oud-Minister van Justitie en Eerste Kamer, 87 jaar, f 29 Juli. Karnebeek, Jhr. Mr. dr. H. A. van, neemt ontslag als burgemeester wegens zijn benoeming tot minister van Buitenl. Zaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 149