'7; PERSONALIA over 1919. PERSONALIA OVER I918. I42 het veldleger, I 4-v van de Vereeniging ter bevordering der den Boekhandel, gehuldigd ter gelegenheid van zijn yosten van zijn óósten van Z. K. H. aan de Stockum, W. P. van, eerelid belangen van verjaardag, 17 Januari. Toorop, Jan, kunstschilder, gehuldigd ter gelegenheid verjaardag, 20 December. Vas Diaz, S., lid van den gemeenteraad, 64 jaar, f 1 September. Vlielander Plein, Mr. B. M., oud-deken der orde van advocaten en oud lid van de Eerste Kamer, viert zijn 8osten verjaardag-, 2 December. van den Raad van State, oud-secretaris- generaal van het Depart, van Koloniën, 75 jaar, f 4 Augustus. Frederiks, J. A., specialiteit op het gebied van historische kunst, ge huldigd ter gelegenheid van zijn 7osten verjaardag, 29 November. Ginkel, C. A. A. van, oud-hoofdambtenaar bij de Gemeente-Secretarie, 84 jaar, f n April. Nijevelt, mr. Bax, Mr. G. A. P., advocaat en notaris, 65 jaar, j- 28 September. Beresteijn, Jhr O. J. B. van, Directeur-hoofdredacteur van ,,La Gazette de Hollande”, 47 jaar, j- 8 Juli. Berg, S J. van den, arts, 56 jaar, f 5 December. Brester Jz., Dr. A., oud-docent in de exacte wetenschappen H. B. S. te Delft, 76 jaar, j- 24 Jnni. Brummelkamp, Dr. A., oud-lid van de Tweede Kamer en emiritus- predikant viert zijn 8osten verjaardag, 7 Januari. Brummelkamp, Dr. A., J 15 Januari. Buhlman, G. A., gep. luit.-generaal, oud-commandant van 66 jaar, j- 29 Januari. Bijl de Vroe, W. C., luitenant ter zee ie kl., adjudant den Prins der Nederlanden, 42 jaar, f 6 April. Cowan, dr. F. M., arts, 71 jaar, f 4 December. Elias, Jhr. Mr. A. E., lid van den Raad van het Depart. de Eerste Kamer, viert zijn 8osten verjaardag, Wijtenburg, Monseigneur P. C., deken van ’s Gravenhage viert zijn 7osten verjaardag, 16 Juni. Zuylen van Nijevelt, mr. J. A. H. baron van, neemt ontslag als raadslid, wegens vertrek naar elders, 10 Juli. Zwaan, S. A. de, viert zijn veertigjarig ambtsjubileum als organist der Groote Kerk, 1 October.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 150