PERSONALIA OVER I919. 143 van den Raad van State en oud-minister van zijn Roessingh, Dr. G. H., oud-geneesheer-directeur van het Gemeente ziekenhuis, 71 jaar, f 1 Juli. Goens, Mr. Rijklof van, Schoolopziener in het district ’s-Gravenhage, 48 jaar, f 15 Mei. Grovestins, J. E. N. baron Sirtema van, gep. luit.-generaal, grootmeester van het Huis van H. M. de Koningin, 77 jaar, j' 8 Maart. Haas, G. W. C. de, viert zijn vijf-en-veertig-jarig jubileum als onder wijzer aan de openbare lagere school aan de Korte Lombardstraat 4, 1 November. Hodenpijl, J. C. Gijsberti Hodenpijl van, den afgetreden gedelegeerd- commissaris der Mengelbergconcerten, wordt namens de abonnés een gouden eerepenning aangeboden, 6 September. Hogendorp, Mr. H. graaf van, viert zijn veertig-jarig jubileum als lid van de Commissie van Toezicht op het Kon. Conservatorium van Muziek alhier, 24 Juni. Hoogenraad, A., Lid van den Gemeenteraad, 75 jaar, f 18 November. Jurriaan Kok, J., Wethouder van ’s-Gravenhage, 58 jaar, f 19 Juni. Kellerman Slotemaker, J. C. E., regeerings-commissaris van de N.U.M., oud-directeur van de Directe Belastingen, ruim 57 jaar, j' 25 Januari. Kepper, G. L., gep. majoor der genie, schoolopziener in het arrondis sement I, 76 jaar, f t2 Februari. Kloos, W., bekend letterkundige, gehuldigd ter gelegenheid öosten verjaardag, 6 Mei. Koch, Dr. E. A., benoemd tot Geneesheer-Directeur van het Ziekenhuis. 31 Maart. Lamsweerde, A. M. J. E. A. baron van, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 66 jaar, f 6 November. Liefland, W. B. van, architect en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 61 jaar, f 27 Juli. Lohman, Jhr. Mr. A. F. de Savornin, herdenkt zijn veertig-jarig kamer lidmaatschap, 16 September. Meester, Mr. Th. H. de, lid van Financiën, 68 jaar, f 27 December. Michaelis, J. H., gep. generaal-majoor, 85 jaar, f 12 September. Mullens, Willy, Directeur der firma Albert frères gehuldigd, 27 September. Muyderman, Dr. D., specialiteit voor keel-, neus- en oorziekten, 52 jaar, •j’ 8 November. Oppenheim, Professor Mr. J., lid van den Raad van State viert zijn 7osten verjaardag, 3 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 151