'7; 144 PERSONALIA OVER I919. de Maatschappij Oorlog viert zijn oud-voorzitter van de Land- van politie viert zijn veertig-jarig dienst- Ruys Th. Azn„ J. D., gedelegeerd-commissaris van „Zeebad Scheveningen”, ruim 71 jaar, f 4 Juni. Ruytenberg, E. L., referendaris bij het Depart, van veertig-jarig ambtsjubileum, 1 April. Sillevis, J. A., lid van den Gemeenteraad en Kamer van Koophandel, 70 jaar, J 13 April. Snijders, Generaal Houd opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, wordt door het Dagelijksch Bestuur der Ned. Vereeniging „Ons Leger” een huldeblijk aangeboden, 6 Januari. Snijders, Generaal H„ gehuldigd, 4 September. Spiers, Weduwe, oud 100 jaar 5 maanden, J 16 Januari. Spoel, A„ de bekende volkszang-leider, gehuldigd ter gelegenheid van zijn óósten verjaardag, 26 December. Stade, A. P., oud-marinier, oud 101 jaar, f 12 Januari. Stang, Th., oud-directeur der gemeente-waterleiding, 83 jaar, j* 20 Augustus. Völlmar, Henri, viert zijn vijftigjarig kunstjubileum, 27 Juli. Wulffers, L. W„ commissaris jubileum, 11 Augustus. Wijck, Jhr. J. C. van der, gep. luit.-generaal, oud-commandant van het N.-I. leger, 71 jaar, f 2 October. Vlielander Hein van Rockanje, Mr. B. M„ oud-advocaat bij den Hoogen Raad der Nederlanden en oud-lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, 81 jaar, J 8 December.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 152