C en K. 146 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 82 1 112 112 113 8 73 Kekinswijf, Bette Pieter Keller bladz. 5° 46 96 102 36 29 61 23 3 19 89 38 57 49 46 1 45 95 37 24 24 26 9 28 56 113 77 30 102 bladz. 48 34 61 8 10 66 26 19 59 56 68 112 113, 121 5° 49, 67 74 8 42 39 65 39 5i, 59 61 3 124 33 92 123 97 3 95 3i 123 47, 55 36 61 66 28 114 85 29 Kaak op de Vischmarkt, de Calf, Clays Calmanszn. zwager, Philips Cameren van de rekeninge, De Kann, Lion 112, 113 Kann, vrouw van Simeon Boas, Rosetta 118, 121. 122 Kapittel van de Hofkapel, de heeren van het Caplaken, Jan Cappoen, Pier Casteele, Hendrik van den Castillen, De Conine van Katrijn Kielendr Cats, Elisabeth Cats, Lieven van 22, 40, 65, 70 123 Bouwen Symoenszoon Bouwenszoonszoon, Maerten Brabanders, Ave 29, 32 Brabant, hertog van Bramer, L. Brandekiin Brandt, Gerardt Breda, schilderij van Brederode, freule van Brederode, de heer van Brederode, Johan Wolfert van Brederode, Willem van Brekelenkamp, Q. Brielle, Cornells van den Broederszoen, Jacob Jan Brouwer, Dirck Brouwer, Jan Brunen, Joncfrouwe Katrijn Claes Brunswijck, de hertog van Bruyn, Cornells de Bruijnen, Claes den Bueckelair, de rentem eester Thomas Buerbode-ambocht, het Bulsten, Jan Burch, Aernde van der Burch, Ghijsbr(eht) van der Burch, Kerstant van der Burch Philipsdr Bustelman, Gillis Buurtschappen, verschillende - 2, 4 Buystelmans, Gillis Bijsterback, Jan 122 113 46 123 24, 25 van en Corne 98, 99- i°5 98 91 51 113, 121, 122 Barbier, Geerijt Bartoutsbroeder, Gherijt Battelmarct, Dirck Berwaerde, baljuw van Belastingen, verschillende Bengairtzn., Philips Scey Bennekijn van Overburch Benoemingen in verschillende ambten Bergen, Bedevairt naar Bertelmees van Raephorst, de heer Bertelmees van der Veen Berten, Aerndekijn B(er)wa(er)de, Adam van Bestuur van den Haag in de Mid deleeuwen, Bette Pieter Kekins wijf Beuningen, Koenraad Bicker, Andries, Jan lis Bicker, Wendela Binnenhof, het Blatvoet, Pieter Boas, Abraham Boas, het Haagsche bankiershuis van Abraham en Simeon Boas, Marcus1-3 Boas, het Amsterdamsche ban kiershuis van Marcus Boas, Moses Boas, Simeon Boas, kinderen uit het eerste en tweede huwelijk van Simeon Boas, Tobias Boeten, ontfanek van Bosboom, Frans Johannes. Bosche, de heer van den Bosschuysen, de rentmeester Cryspijn Jansz. van Bouchorst van Wimmenum, van den Boudaen, de raadsheer Boudiin, Kerstinenzoen Boydijnssoen, Claes Boudijnszn., Goeswijn Boudijns, Pieter Bourgondië, Philips van Bourgondiërs, het optreden der Bourgondiërs, het wereldrijk der Bouten, Heyn van Bouwelin, Neel Bouwelin, Niel Bouwen Coopal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 154