147 I 5° 5° REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 48 72 bladz. 45 55 37 31 45 46 67 69 68 28 31 78 41 24 Cryspijn Jansz. van Bosschuys- sen, rentmeester. Kundegont inde Maen Kunnekiinbult bladz. 2 39 38 35 36 55 56 47 108 77 3° 109 5° 47 29 28 29 59 37 69 75, 82 29 20 36 39 52 52 45 47 49 24 46 46 24, 36 58 55 25 45 58 58 44, 64 32 36 7i 47 58 5° 57 82 5i 33 Kerk, de Haagsche Kerstant van der Burgh Kerstant Wouters Kerstantszoen, Jacob Kerstinenzoen, Boudiin Ket, Willem Keuninck, Jan de Keye, Adriaen Chatham, de tocht naar Chievres, de gouverneur Kielendr., Katrijn Kievits Clays Appelmaet Clays Barbier Claes Boijdijnssoen Claes Brunen, Joncfrouwe Katrijn Claes den Bruijnen Clays Calf Claes Coliins Clays Decker, schout Claes Deym Claes Diedaertszn. Claes Diericsoen, Heijnken Claes Floriiszn Claes Ghisen Clays Ghijs Clays Jacobszn 96 5 50 37 25 29 57 66 55 46 50 130 24 57 36 60 5i 20 61 5i 25 46 47, 55 85 58 84 54 48, 58 48 - 5°, 58 85 56 91 103 42 83 Claiszoon van Delf, Egge Claeskin Nyements Claeskiin Smit Cling. h)en, Hughe van Clingen, Jacob Hugo van Clingen, Jan van Clingen, Jan van den Cluyp de scoemaker, Dirck Clijngen, Jans van der Codden, Andries Coen die Cuser. Koen Jacopsz. Cok, Pons de Coke(n), Mees van der College van Gecommitteerde Raden, het College van Schepenen, het Colin die backer Coliins, Claes Colijns, Gh(erij)t Coman Foije Coman Jan van Delf Conynck, Jan de Kontgen, Pieter Coopal, Bouwen Kors Geerytszoon Kortenbosch, de heerlijkheid Cop, Fleijn Cop, Tijs Copkiin Coppaertszn., Jan Coppen van der Zonnen (zoon) Coppenzoen, Dire Willem Copperszn., Jacob Coppin die leertouwer Cops, Sijman Mouwe Heijn Cop wisse Cornelis van den Brielle Cornells de Bruyn Cornelis Clayszn Cornelis in de Duif Cornelis Jacobszn Cornelis Janszn Cornelis Janszoons dochter Cornelis Pieterszn. Cornelisz., Gerit - Corneliszn., Thijs Corput, Anna van den Cromwell Crouwelstege, de Scout van 58 Croy, G. de Clays Jacobszn. van Delf Clays Janszoon van Naeldwijck Claes, Janszoon, voire Clays van Leyen Claes van der Mije Clays Neel Claes Nyemansgadinge Claes Ommeloep(s) Clays Philipszn Clays Pieterszn. Quast Claijs Pontier Clays Quacks wijf Clays Spierinck Clays Stijltgen Clais uuten Houck Claes (die vleyschouwer) Claes Verloren Claysdochter, Delyaen Claiszn., Ailbrecht Claeszoon, Allaert Clayszn., Cornelis - Clayszoon dochter, Diliaen Clayszn., Dirck Clayszn., Mees Clayszoon, Pieter Claesz. van Dam, gesworen clerck van den bailu van den Hage, Jan Huge

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 155