148 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. D. 72 Dirck - E. Hodenpijl I 23 118 109 55 56 5i 45 3 65 49 112 43 24 Cuper, Everaet die Cuser, Coen die Cuser, Willem Cuypers, Jan 25, 26 5° 114 61 61 57 69 75 55 60 25 36 bladz. 33 31 34 5° bladz, 41 25, 26 48 55 36 49- S8 58 49 56 48 58 65 48 56 39,4° 74 25, 26 64 24 5i 35 20 29, 47 36 39 96 11 123 21 67 67 22 28 57 66 84 Ecken, Allaert Edersheim, Salomon Eeuwig edict, het Eewout Heynricxzn. Eewoutszn., Aernut Egge (die snyder) Egge Claiszoon (van Delf; Egmond, de abt van Egmonde, Gheriit van 36, 37, 39 Engebrechtszn., Dirck Willem Ensen, Griette Ephraim, Abraham Erkenrait, vrouken genoemt Ermegaerd, Willem Dire Werijnszn Dirck Willem Engebrechtszn. Dirck Willem van Stomwijck Dirck Willemszn Diick Willemszoon, de bailliu Dirck van Wijngerden Dirx Ghisebr(ech)t Dircx van der Leek Dirx, Wermbrecht Dircxdochter, Zoetgen Dircz, Dire Wouter Diericsoen, Heijnken Claes Dircxzoon, Jan Dircszoen, Pieter heren Dircszoenszoen, Sijmon Does van Noordwijk, van der Dorpshuus, het Dou, G. Draperie, Bloeitijd der Draperiën, De Printers der Drapperie, De Wairdeijns der Draperie-wetgeving, de Drien, Volkier van Druypnoese, Geerijt Ducker de volre, Jan Duif, Cornells in de van 46, 50 47 57 47 56 58 5i 42 57 60 48 23 52 69 60 47 5°, S8 45 49 5° 75, 82 3i 75 23 29 T7 43 47 Diepenburch, Ghiiskiin van 33, 37 Diest, Jan van Diliaen Clayszoon dochter. Dinther, de heerlijkheid Dirck Battelmarct Dirck Brouwer Dirck Clayszn Dirck Cluyp, de seoemaker Dirck Deijn Willemsz. Dirck Jan Balezn Dirck Jansz. Dirc Jansz. van Dire die Jonghen 23 Dirck van der Leek Dirc Maerscalc Dirck Mouwerijnszoon Dirck Pieterszn. Dirc van Scoeten Dirck Spronckxzn. Dirck Swemer Dirck den Tuymelair. Dirck Vetter Dirck Vranckezoon, die smit Dam, Aernd van den Dam, gesworen clerck van den bailu van den Hage, Jan Huge Claesz. van Damas Jacobszoon, volre Leyen Dammas. Jan - Damas Morty Dammas Moypatijn Dammas Moy Patijnszn. Dammaszn., Jan Damme, Aechte van Danckertszoon, Jan Danneel Andrieszn. Daneelsdr., Stijntkin Daniel Andrieszoon Daniel Clays Didden Danielsdr., Stintgien Decker, schout Clays Dedel, Jan Deenijszoon, Pieter Delf, Adriaenszn. van Delf, Egge van Delft, Jan van Delyaen Claysdochter Deym(n). Claes Deijm, Willem Deijm(n) Willemsz., Didden, Daniel Claijs Diedaertszn., Claes Diefsteen op het Buitenhof, de Diefte Dientgen van Hairlem Diest, Jan van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 156