149 F. G. ten 5° 5° 56 65 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. van 83 36 112 44 54 i°5 98 47 102 32 123 49 51 57 3° 33 51 Culik, hertog 3. 35 49 83 3b 5° 47 83 30 2 25, a6> 3i 74, 84 Florisoom van Wijngaerden Flo- Everaet die Cuper Everts dochter, Alijt Evertsse, Adriaen Executie, plaatsen van - bladz. 33 47, 49, 5i 84 13 5i 47 30 48 34 25 85 57, 60 37, 39 bladz. 54 77 24 5° 58 27 3i 23 5i 42 24 3i 59 47 5°, 57, 77 50 76 59 67 65 24 50, 61 48 55 49 59 61 39 5° 61 25, 26 59 45, 51 56 2 Gairgoet, Symon Gale(n), Heijne Garbrant die Wagenair Geerlof, Griette Geerlofszn., Pieter G(h)eest, Buurtschap Op Gelre, Willem van C-,!'- van (Gerrit) Geerijt int Hoefijser” (Gerrit) Gherijt (den camerlinc) 32, 36 Geerijt (die dienstmey tin de Stove) Gerijt (de snijder) Gherijt Aechte Backersman Geerijt Barbier Gheryt (Quade) Bartoets broeder Gh(erij)t Colijns Gerit Cornelisz Geerijt Druypnoese Gheriit van Egmond(e) Gherijt Hermanszoon, de voire 41, 63 Geerijt Jacobszoon47 Geerijt Jan Backerszn Gerijt van Loo, De duerwaerder Gherijt Mas Geerijt Mertinszoon Geerijt Pieterszn. Gherijt van Pollanen Gher(ij)t Potter Gherijt Reijnouts Gherijt Roeskin. Gerijt Roest Gherijt van Soneren Gherijt Stapel Geridt, Steven Gerijtszoon, Heyman Gerijtszn., Jan Geerytszoon, Kors Gerijtszn., Pieter Jan Geerijtszn., Wigger Gerits, Zoete Pieter Gesellen van den baillui, de Gidde, Pieter Gillis Buystelmans Gillis Janszoon Gillis IJsbrantszn. Gilliszoon, Willem Goeskin (backer) Goeswin Boudijnszn.. Ghisen, Claes -- Ghijs, Claes Ghijs van Delf Ghijsbrecht, die Kannemaker Ghijsbr(eht) van der Burch Ghisebr(ech)t, Dirx 25, 26 GhiisbrechtDircPieterszoenszoen 37 Ghijskin, de backer 48, 58 Ghijskijn 27 37 Ghijskijn Ghüskün van Diepenburch Goidtschalk Oem van Wijngaer den77, 81, 82 Goldschmit, Isaac Gorijszoonsmoeder, Jan Gouden Pot, de Graeff, het geslacht van den ouden de Graeff, Cornells de Graewairt, Jan ’s-Gravemoer, de heer van Grawe, Jan Grefier, R. Griette Ensen Griette Geerlof Griette Heynricxdr Griette Maesen Griete Moens Griette van Oeveren Faessen, Nijesken Feure, R. Filipskijn Floris V Florijs Stropenburch Floris van Wijngaerden jri--TS7:; riszn Floriszoens, Claes heren Floriszn., Florisoom van Wijn gaerden Florijszoon, Jacob Florijszoon, Jacob Bette Florijszoon, Jan 20, 43, 63 Florijszoon. Pieter Floyoen, Jacob van Foye, Coman Foijkun Eoijkijns Foykijn Frederik Hendrik Fijensz Jan 55 35 21, 2p Willemsz. 26, 27, 30, 31, 32 29, 30, 31 98, 108 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 157