REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. I5I 77 72 41 73 47 60 41 57 78 56 38 3 42 32 54 55 32 45 2 47 52 39 66 42 67 49 28 46 66 60 5° 47 58 42 60 49 25, 26 29, 47 66 43- 63 24 47 32 5o, 57, 77 44 47 42 7i 33 57 58 56 25 61 47 47 32 35 35- 38 47 24 3i 24 43 49 bladz. bladz. Jan Oems van Wijngaerden 39,69,71 Jan Palmersz Jan Pierszn. Jan Pieterszn 25 48 56 55 46, 47, 59 Leijden), 66, 84 3i 43, 63 57 49 Jan Wouterszn Jan van Zandic Jan Zwaveldzn. K(er)stant. Janszoon. Adriaen Janszn., Aernt Jans wijf, van Alcmaer. Jans van Assendelft Janszoon, Claes Jansz. van Naeldwijck, Clays Jans van der Clyngen Janszoon, Cornells Janszoonsdochter, Cornells Jansz. van Bosschuyssen, de rent meester Cryspijn .82 Janssoen, Dire .27, 37, 60 Jansz. van Hodenpijl, Dire Janszoon, Gillis Janszn. van Sassen, Heynrick Janszn., Jacob Janszoon, Jan Janszn., (voire van Jans Jans Lodderszn., Dire Janszoon, Lambrecht Janszn.. Mees Janszoon, Pieter Janszoon, Saar 42 Janszn., Symoen 45, 55 Janszoon, Thomas 46 Janszoon, Wouter 47, 48 Jeronimus Lauwerijn, De treso- rier generaal 45, 48 - 52 54 46, 50 47 Jan Reynerszn., die molenair Jan Robbrechts Jan Romel Jan den Ruyter Jan Saelmaker 24 Jan Sinder Jan Steveninc Jan den Stocker, mr. Jan Thoniszoon Jan van der Veen. Jan van der Veet Jan van der Vete Jan Wandele, Mr. Jan van Warren Jan van Wassenair heeren Phi- lipszn Jan Willezoon Jan Willemszn. (die molenair) 27, 54 55, 56, 58, 60 60 27 25, 26 47 27, 59 5i 62, 65 47 45 68 48, 58 48 Jacobszoon, Adriaen Jacobszn. (van Delf,) Clays Jacobszn., Cornells Jacobszoon, Damas Jacobszoon, Geerijt jacobszn., Jacob Jacobszoon, Jan Jacabszn., Jorijs Jacopsz., Koen Jacobsz., Willem Jacobsz. den Ruyter, Willem Jacobskerk, Sint Jan die buersmaker Jan van Alcmairswijf. Jan van Assendelf, rentmr. van Noort-Hollant Jan Brouwer Jan Bulsten Jan Bijsterbach Jan Bijsterback Jan Caplaken Jan van Clingen Jan de Conijnck Jan Coppaertszn. Jan Guypers Jan Dammas Jan Dammaszn. Jan Danckertszoon Jan Dedel Jan van Delft Jan van Diest Jan Dircxzoon Jan Ducker de voire. Jan Florijszoon Jan Fijensz Jan Graewairt Jan Grawe Jan Gerytszoon jan Gorijszoons moeder Jan Grijp Jan Hermanszoon Jan Huge Jan Huge Claesz. van Dam, ge- sworen clerck van den bailu van den Hage Jan Jacobszoon, de bode jan Janszoon46, 47, 59 Jan de Keuninck Jan Lambrechtszoen Jan, heer van de Lek en Breda Jan Loocx zoon de voire Jan Lijsbet jan Mairtszn van der Hey Jan Matheeuszn van Noirtwijck. Jan van Oever

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 159