7' i54 Q. R. S. REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. bladz. 1. 123 16 bladz. 36 31 113 113 47 120 132 55 66 5 26 Quast, P. Quesnoy, Le I Saelmaker, Jan Salomons Tempel, het huis Sassen, A. de oud notaris Sassen, Heyn van Scey Bengairtzn., Philips Schepenen, college van Scoef, Lem Raep h)orst, de heer Bertelmees van Rechten, Bijstand in Reijnerszn., die molenair, Jan 122 121 32 96 37 49, 57 52 52 94 56 3i 38 54 54, 55 55 59 54 67 3 20, 76 37 21 56 23 25, 26 33 5i 60 42 56 3°, 3', 48 61 23 32 93 41 47 45 35 36, 39 113 122 24 20 48 58 50 35 42 49, 58 57 3i 94, in 123 59 35 33 52 18, 35, 38 48 22 25, 3i 58 57 51 60 113 58 34 25 39 61 36 45, 55 78, 80 26 24 54 50 Reijnouts, Gherijt Robbrechts. Jan Roelkün te Hoesden Roeskin, Gherijt Roeskin, Jacob Roest. Jonge Gerijt Roestgen, Jacob Roeykün Rom el Jan Roovers, kerk en zee Rucküns joncwijf Ruysch, Nicolaas Ruyter, Jacob Ruyter, Jan den Ruyter, Willem Jacobsz. den Rijnsburch Rijswijk Post, de architect Pieter Pot, Pieter Potter, Gher(ij)t Potterszoen, Lflsbeth Pouwels die appelcoper Pouwelszn., Adriaen Pouwels, Aerntszn. Pouwels, Anatte Pouwels, Jacob Printers der draperien, De Putten, heer van Puyt Haencken Scoeten, Dire van Scueren, Jan van Simon, Abraham Simons Junior, Abraham 112, Simons Levie, Alida, eerste vrouw van Simeon Boas Simpson, Bernard Sinder, Jan Slavata, de barones de Smit, Claeskün Snack, Jacob Snacks, Aechte Soeskin Sommelsdijck, Francois baron van Aerssen van Son, de notaris P. van Soneren, Gheryt van Soutenveen, Jan Florisz. uit Spierinck Spierinck, Clays Spierincxdochter, Adriaen Splinter, de heer van Spronck Willemszoon Spronckszoon, Dirck Sproncxzoon, Willem Stapel, Gherijt Statenzaal, de (nieuwe) Steen, Jan Steven, Geridt Steveninc, Jan Stien, Gilltis van Stintgien Danielsdr. Stocker, Mr. Jan den Stomwijck, Dirck Willem van Stouten, Dood van Karel den Stropenburch, Florijs Stijltgen, Clays Stijn Andriesdr Stijnkin Adriaensdochter Stijntkin Daneelsdr. Suriname, de kolonie Swemer, Dirck Swieten. Joncfrouw van Sijman Mouwe Heijn Cops Sijmon Dirszoenszoen Symon Gairgoet Sijmon Heijen Symon Janszoon Sijmon Longin Sijmon Mouve Sijmon van der Veen Symon de Vryes Symoenszoon, Bouwen Sijmons, Fronica huisvrouw van Abraham Boas 121, 122

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 162