7 van 22. C. 20. v. Bleiswijk. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe”. v. d. Heijden. Door de hooge papierprijzen kon Serie IV van den Historischen Platenatlas in 1918 niet verschijnen. Hopen wij nu, dat deze Serie in dit jaar het licht zal zien. Op het Gemeente-archief werd de bewerking der notariëele protocollen voortgezet. De lijst der nieuwbewerkte protocollen laat ik hier volgen. Namen der notarissen, van de in het afgeloopen jaar bewerkte protocollen; tot en met 1670 bewerkt. 1. H. Nolet. 2. P. van Zoutelande. 3. J. v. d. Broeck. 4. W. Arton. 5. N. v. Aecken. 6. P. v. Bekesteijn. 7. S. Favon. 8. F. v. Spangen. 9. H. Borsman. 10. Z. Van genootschappen en vereenigingen waarmee de onze in verbinding staat, kwamen wederom vele bijdragen in. En hiermede heb ik U een overzicht gegeven over hetgeen onze Vereeniging, die weldra weer verlenging van haar bestaan moet vragen, in 1918 verricht heeft. Moge nu de dageraad van den vrede te zien is, het nieuwe vereenigingsjaar aan „die Flaghe” steeds toenemenden bloei schenken. 21. S. v. d. Straeten. H. Maleherbe. 23. C. Disponteijn. 24. C. v. d. Broeck. 25. R. Berkelbach. 26. M. v. Couwenhove. 27. W. v. d. Hove. 28. J. v. d. Pijl. 29. L. Loeff. 11. A. 12. C. Bovetius. 13. M. v. Heuvel. 14. C. Hartman. 15. W. Bronsvelt. 16. F. v. Adrichem. 17. J. de Hertoghe. 18. L. Fabri. 19. M. van Aerssen. H. Beekman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 170