r a 12 Bestuur Gewone Leden: 1 I Aalst, Dr. Th. van, Hugo de Grootstraat 75. Abendanon, Mr. J. PI., Jan van Nassaustraat 43. Albarda, Ir. J. W. Van Aerssenstraat 68. Albers, Mr. Dr. D., Johan van Oldenbarneveltlaan 61. Alphen, F van, Rustenburgweg 2. Ament, J. B., Van Speijkstraat 181. Andrée Wiltens, Mr. M. L., Laurens Reaalstraat 4. Andriessen, W. C. N., Nassau Odijekstraat 1. Arntzenius, W. N., Zwarteweg 6. Auntérie, F. L. G. d’, Prins Willemstraat 19, Scheveningen. Mr. H. Zillesen, Voorzitter, Delistraat 37. Dr. H. E. van Gelder, Ondervoorzitter en Redacteur van het Jaarboek, Antonie Duyckstraat 155. W. ’s Jacob, Penningmeester, Nassau Ouwerkerkstraat 8. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen, Eerste Secretaris, Van Boetzelaerlaan 139. F. C. van der Meer van Kuffeler, Tweede Secretaris, Laan van Meerdervoort 133. Dr. A. W. Bijvanck, Johan van Oldenbarneveltlaan 62. Mr. M. I. Duparc, Van Blankenburgstraat 77. Dr. W. W. van der Meulen, Statenlaan 98. Mr. W. Moll, Malakkastraat 170. LEDENLIJST VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHe” Backer, Jhr. W. J., Borneostraat 9. Bake, Mr. C., Riouwstraat 19. Bakhuizen van den Brink, Ds. L. W., Celebesstraat 48. Bakker Schut, P., Cornelis Jolstraat 101. Barmen 'tLoo, Dr. J. H. J. van, Nassauplein 12. Bas, Mr. J. H. de, Prins Mauritslaan 55. Bas, W. J. M. de, Wagenstraat 32. Bastet-Trossel, Mevr, de Wed. F. D., Bezuidenhout 259. Baud, D. I., Regentesselaan 32. Becht, Dr. C. L. G., Javastraat 56. Becht, Dr. H. E., Hengelo. (O Beeck Calkoen, Mr. A. J. L. van, Rijnstraat 10. Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. C. H., Riouwstraat 2. Beelaerts van Blokland, Jhr. F. W. A., Riouwstraat 2. Beer Poortugael Barendregt, C. A. den, Laan v. N. O. Indië 133. Bekaar, A. A., Kruisbergsche Weg B 57, Doetinchem. Bentinck, A. C. Baron, Amaliastraat 3. Bentinck, H. V. Baron, Jan Pietersz. Coenstraat 37. Bentinck, R. F. C. Baron, Statenlaan 108. Berckel, Mr. J. B. van, Hooge Prins Willemstraat 32, Scheveningen. Berends, J. H., Galileïstraat 132. Beresteijn, Jhr. Mr. Dr. E. A. van, Van Stolkweg 31. Berlage, Dr. H. P., Violenweg 14. Besier, Mr. L. Ch, Prinses Mariestraat 11. Bettink, W., Laan van Overvest 46, Delft. Bicker Caarten, A. J., Villa Nimmerdor, Baarn. Bie, Dr. J. P. de, Daendelsstraat 48. Bik, Mr. A. J. E. A., Carnegielaan it.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 175