21 Buitengewone Leden Fontein Tuinhout, Mevr, de Wed. F. R., Nassauplein 9. Eek, W. S. A. van, Frederik Hendrikplein 13. Edersheim Bzn., E., Plein 20. Enschedé, Mr. M., Daendelsstraat 33. Enthoven, H. M., Riouwstraat 191. Es, N. van, Utrechtsche straat 1, te Arnhem. Evers, H. H., Oude Scheveningsche weg 50. Evers, J. J. Th. Javastraat zf. Everts, Jhr. C. D. A. G., 2e Schuytstraat 354. Callenfels, Mr. Dr. P. A., Van Galenstraat 33. Campo, gen. Camp, F. W. J. A. Del, Jan van Nassaustraat 6. Caron, E., Helenastraat 13. Charro, Ch. de, Nieuwe Molstraat 17. Chatelain, Mej. H. V., Archimedesstraat 87. Cornets de Groot van Kraayenburg, Jhr. J. A. W. L., te Rijswijk. Couveé, J. W., Parkstraat 4. Cremers, Mr. F. J. J., Nieuwe Duinweg 6. Aken, Mr. N. A. M. van, Beeklaan 514. Ameijden van Duijm, Mevr, de Wed. M. E. van, Riouwstraat 143. Andreoli, Mr. J. M. J. F., Prins Hendrikplein 12. Dam Pz., L. van, De Ruyterstraat 56. Dekker, G. J., Zuid Buitensingel 278. Dekker Gzn., K., Zuid Buitensingel 278. Deventer, Mevr, de Wed. Mr. C. Th. van, Surinamestraat 20. Doffegnies, J. J., Jan van Nassaustraat 80. Doorn, Jhr. Mr. E. C. U. van, Rotterdamsche dijk 11, te Gouda. Doppenberg, M. W., Lange Voorhout 98. Duveen, Alb., Van Baerlestraat 57, te Amsterdam. Dijkgraaf, P. C., Nassau Odijckstraat 9. LEDENLIJST VAN DE VEREEN1G1NG „DIE HAGHe” Backer, Mej. E. G. de, Koningin Emmakade 152. BakkerHesselink, Mevr, de wed. M., Frankenslag 52. Bakker Schut, Mej. J., Frederik Hendriklaan 167. Bastet, F. D., Sweelinckstraat 14. Baud, Jhr. Mr. V. R. K., Plaats 35. Beek, Mej. C. van, Van Stolkweg 21. Beelaerts van Emmichoven, Mr. P. M., Bezuidenhout 22. Berch van Heemstede, van den, geb. Schuurbeque Boeye, Douair., Nassaulaan 13. Berkel, A. G. van, Van Speijkstraat 37. Besseling, A. C. M., Emmastraat 6. Beukema, Dr. T. W., Sweelinckplein 80. Blaauw, Mevr, de Wed. D., Oude Scheveningsche Weg 8. Brandeler, Jkvr. J. S. H. van den, Bezuidenhout 6. Brink, L. ten, te Overveen. Brouwer Ancher, H. C. M., Laan van Meerdervoort 106. Burnier, J. C., Westeinde 41. Buijs Ballot, Mr. C. S., Zwarteweg ió<r. Bylandt, Jkvr. M. Gravin van, Huize Oostduyn, Wassenaarscheweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 184