Bl® ®X ggMgg [W\WAW is ■s ^uS'-WO® ÈW*SW#ip»3 Mis» M ■SSs ■W Wwwy wHs wswwWW^» aww

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 188