EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. BIJLAGE. I 1359/60. kenninghe di si vechten en(de) van onrechter It(em) Robbijn van den afterstal wontede siin wijf, ver- IIII Dit is dat Aernd van den Dani bailiu van den Haghe ontfanghen heeft van den afterstal dat Philps over een jaer overleverde in sijn rekeninghen van der bailliuscap van der Haghe van dat verdinghet was ende onverdinghet, gherekend in goeden ghelde. Eerst van verdingheden boetten. It(em). Ysebrant van den Veen huusstoten XLVIII S. It(em) ontfaen van den onverdingheden boette(n) die ov(er)ghelev(er)t ware(n) in afterstal It(em) Pieter Boudijns ffilius) It(em) Gherijt Reijnouts f(ilius) v(er)dinghet om VII X S. It(em) Jan sijn f(ilius) van eenre kenninghe die hi v(er)loes, v(er)- dinghet om VII X S. It(em) Alijd meest(er) H(er)mans f(ilia) van 1 v(er)loes, v(er)dinghet om VI II,'. It(em) Daniel Clays Didden f(ilius) van crone IIII S', X S. It(em) Allaert Ecken man dat hi ene(n) man dinghet overmits dat hi uutten lande is om S(um)ma XXXIII VIII S. van huusvechten in ghenaden gegaen van X IC die mijn he(re) quite laeten heeft met sinen plackaert. It(em) Clays Dronkenscap dat hi ene(n) wontedde in ghenaden gaen van X II,' die mijn he(re) quite laten heeft met sinen plackaerde. van vechten verdinghet om XXX S. van eenre kenninghe die hi v(er)loes, Dit is dat die bailiu overlevert in afterstal van over 1 jaer gherekent in goeden ghelde. It(em) Ysebrant van den Honden met sine(n) II broeders, van vechten VI It(em) bewijst die bailiu minen he(rel XXIII S. van Yseb(ra)nt van der Veen aen sijn huus ende aen sijn hofstede die legghende hadde in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 31