EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 24 f" I XX s. XX s. Dit is dat die bailiu uutghegheven heeft sedert hi lest rekende gherekent in goeden ghelde. Eerst den ghesellen die Heyn Cop venghen VII ji; X S. It(em) van den man die hiet Clays van der Mye ende ghebarnt wert; te coste ghedae(n) metten ghesellen XXX S. It(em) van sinen wedden van enen jaer XX den houte van den Haghe bi Willem Yseb(ra)nts fjlius) ende dat huns en(de) hofstede is ghecome(n) aen minen he(re) overmits dat hi doet ghesleghen is met die van den Bosche mijns here(n) viande tieghe(n)s die van Huesdom ende die van Vlijmen. Dit is dat Aernt van den Dam bailiu van den Haghe ontfanghen heeft van boetten die voer hem verscene(n) sijn en(de) verdinghet, seder tsente M(ar)tijnsdach in den winte(r) int jaer LIX tot sdinx- dag(he) op sente Katrine(n) avont toe int jaer LX dat sijn LIII1 weken gherekend in goeden ghelde. Eerst Aerndekijn B(er)ten (filius) van vechten, verdinghet om XXX S. It(em) Will(e)m van Noertich van vechte(n), verdinghet om XXX S. It(em) Clays Ommeloep van vechte(n) met vuusten, verdinghet om XX S. It(em) Ysebrant den sceepmaker van onrechte(r) bedrachte, v(er)dinghet om XXV S. It(em) Pieter Gidde van onrechte(r) bedrachte, verdinghet om XX S. It(em) Gherijt van der Me(er) van vechten, v(er)dinghet om XXX S. It(em) Katrine Waghens van onrechten avenant, v(er)dinghet om XX S. It(em) van den doetslach die Jan Hanne(n) fjilius) dede an Willem Ermeg(aer)d fjilius) daer B(er)telmees, Nuseken, Symon van der Veen, ende Jan van der Veen ende Jan van der Vete, in ghewon(n)e(n) worden van eenre helfte ende van enen achtendel XII fc. It(em) Wermbrecht Dirx f(ilius) van ene(n) vierendel daer hi in ghewonne(n) wort met recht en(de) met vondenes als van den doetslach die Jan Fijen sone dede an Willem Ermegaerd f(ilius) VI jf. It(em) Gherijt Mas van vechten, verdinghet om XX S. It(em) Gherijt van Soneren van vechte(n), v(er)dinghet om It(em) Mees van der Coke(n) van vechten, verdinghet om i It(em) Wortel Ommeloeps fjilius) va(n) vechte(n) v(er)dinghet om XX S. It(em) Jacob die Moelnaer voer Willem sinen sone dat hi ene(n) man wontede verdinghet om IIII It(em) Jacob die moelnaer van vechten, v(er)dinghet om XX S. It(em)van vechten, v(er)dinghet XXX S. S(um)ma XXXVII V S. S(um)ma van alle bailiuus ontfanc van der bailiuscap van verdingheden boetten LXX XIII S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 32