II i Hodenpijl C' vechte(n) X ffi. va(n) vechte(n) XL S. vechte(n) XL S. vechte(n) XL S. vechte(n) XL S. II 1360/61. Aernt van Dam, (bailluw). Dit is dat Aernd van den Damme ontfaen heeft van der baliu- scap in den Haghe sint hi lest rekende en(de) siin rekeningh besloet dat was sdinxdagh(e) op sent Katrie(ne) avo(n)t int jaer LX tot sdinxdagh(e) na sente Luciendach int jaer LXI dat siin LV weken gherekent in goden ghelde. Eerst van den afterstalle dat hi afterstaende rekende int jaer LVIII. Van Ysbr(an)t van der Vene XXIII S. die die baliu bewijsde an Ysb(ra)nts husinghe va(n) den Vene die hi staende hadde bi Wil(le)m Ysb(ra)nts zoen in den Haghe welc huus hi verboerde jeghens minen here, dat hi ghesleghen woirt met dien van den Bosche jeghens die va(n) Huesden en(de) van Vliemen en(de) die husinghe cofte Lizabeth siin suster om VIII U’ XII S. daer gaen die XXIIII S. aen. S(um)ma van alle bailiuus uutgheve(n) XXIX Ende sijn ontfanc beliep LXX HI XIII S. Aldus beloep sijn ontfanc meer dan sijn uutgheven XLI XIII S, die Philps rekende in sijn ontfanc. Dit is dat die bailiu ov(er)levert in afterstal sedert hi lest rekende en(de) noch onverdinghet is gherekent in goeden ghelde. Eerst Flor(is) Strope(n)borch va(n) vechte(n) XL S. It(em) Dire Jans f(ilius) van Hodenpijl van 1 kenninghe IX die heeft mijn he(re) quite laten. It(em) Jan Robbrechts fjilius) van It(em) K(er)stant Jan Zwaveld f(ilius) It(em) Ghisebr(ech)t Dirx f(ilius) van It(em) Jan Truden fjilius) van It(em) Heyne Gale(n) van It(em) Dire M(aer)scalc van vechte(n) XL S. It(em) Jan van Diest van vechte(n) XL S. It(em) Gh(ery)t Colijns f(ilius) van 1 kenninghe en(de) van een pantkeringhe XIX die heeft mijn vrou quite laten. It(em) Clays Pontier van 1 kenninghe ghesceiden met ene(n) zegghe(n) tieghens Gh(ery)t Colijns fjilius) IX die heeft mijn he(re) quite laten. It(em) Mouwerijn Heijne(n) flilius) op den Nuwe(n)veen van dat hi srentm(eesters) bode misdede XLV goede te betalen die ene helfte tot vastelavo(n)t naestcomende ende die ander helfte tot paeschen daer naestcomende. It(em) Sijman Mouwe Heijn Cops f(ilius) van sijnre misdaed dat hi binne(n) der stede van Delf was in den besitte vjerjdinghet om dat hi ghien poerter en was om XXVII goede te betalen, die ene helfte tot Kersavont naestcomende ende die ander helfte tot vastelavo(n)t daer naestcomende, en(de) hi heeft overvete ghedaen van sinen vader dat hi ghevanghen wordt en(de) in die vanghenes doet bleef. EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 33