Jan Robbr(echts) dat hi met eenre kanne ene(n) III 1369/70. i It(em) aft(er)stal ov(er)mits dat men va(n) B(er)wa(er)de gheg(even) van sine(n) van Kat(ri)ne(n) misse int jaer A°. XIIIc LXIX. Foykiin Willemssoen (baljuw). (Uitgaven). It(em) van cost gedaen med gheselle(n) die Foykiin bi hem nam bi behiete des Raets, op die tijt doe miins here(n) Raet eerst in die Ilaghe quam en(de) miin he(re) in Beijere(n) waerts ghetoechen was om onruste te verhoeden XLVI S. It(em) Haere(n) Adam re(n)ten die hi heeft op die baliuscap, LXIX XX ft. 26 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. It(em) ontfaen van afterstalle van den jae(re) LIX van f(ilius) van vechte(n), verdinghet om VI ft. It(em) van Mouriin Heijne(n) zoen va(n) den Nuwenveen om dat hi srentm(eesters) bode slaen woude om dat hi sinen broder scattinghe eyschede van sher(en) weghen XLV ft. It(em) van Symon Mouwe omdat hi binnen der stede van Delf was int besit en(de) hi gheen porter en was XXVII ft. It(em) ontfaen van den Jae(re) LX. Van Bennekiin van Overburch va(n) vechte(n) VI ft. It(em) Hugh(en) Wout(er)s f(ilius) om dat hi besaect was van Lem Scoef van sulke broke als hi jeghe(n)s den heer misdaen hadde ver dinghet om VII ft, X S. It(em) van enen knaep hiet Dire om warp ene wo(n)de, verdinghet om IIII ft. S(um)ma C1I1I ft II S. Dit is tafterstal dat die baliu overlev(er)t int jaar LVIII. Eerst Ysb(ra)nt van den Honden va(n) vechte(n) met sine(n) II broders VI ft die heeft die rentmiest(er) quyt ghelate(n). van den Jae(re) LIX van overdinghede(n) boete(n) gheen recht ghedae(n) en heeft. Florus Stropenburch van vechte(n) XI S. lt(em) Kerstant Jan Swavelde(n) f(ilius) va(n) vechte(n) XL S. It(em) Ghisbrecht Dirx f(ilius) va(n) vechte(n) XL S. It(em) Jan Trude(n) f(ilius) van vechte(n) XL S. It(em) Heijne Gale van vechte(n) XL S. It(em) Dire Maerscalc va(n) vechte(n) XL S. It(em) Jan van Diest va(n) vechte(n) XL S. S(um)rri(a) ontfaen van der baliuscap van besterfte va(n) der boverye van den ghehouwe(n) eiste en(de) van den aft(er)stalle va(n) den jae(re) LVIII Vc IIII ft VII S, V d. o mite gode.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 34