EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 27 IV 1371/72. Foykijn Willems soèn (baljuw). (Uitgaven). It(em) dede mijn he(re) een reyse toet Haerlem om die p(ar)tien te versoenen aldaer, daer Foykijn mede was met den ghesellen van der Haghe en(de) van Sceveninghe toet hem CXXI mannen toe ghewapent; al daer van cost LXIII ft. It(em) dede Foykijn ien reyse met minen he(ren) met hem viertienden doe men toet Here(n) Florens huse van Adrikem wasvan cost in die reyse VIII ft X S. It(em) gheg(even) den Stocker bi behiet van Here(n) Aelman XV S. It(em) meest(er) Heijnric den smit gheg(even) van I1II banden op die vanghenesse, stuc IIII S, doet XVI S. It(em) denselven van 2 vingherlijn IV S. Up den Nuwenveen. Jan Willems soen van dat hi zoende van zijns broeders doetsclaghe buten den beliu, dat hi v(er)wilcoert hadde niet te doen, van diere broke XXV ft dairaf Here(n) Gh(ery)t van Pollanen den ambochts he(re) heeft ien derdendel, soe blijft mijns here(n) II (derden)del XVI ft XIII S., 1111 d. (Uitgaven). It(em) van cost die Philips van Tetrode en(de) Foeyk(ijn) deden doe sij van mijns here(n) weghen voeren te Rott(er)dam om die waerheyde te v(er)nemen van den bescroden gelde, III ft XX S. It(em) bi Proest bevelen betaelt aen cost die die uten Haghe ambocht deden doe zij int hof waecten L S. It(em) Jan van Zandic betaelt van enen waghen daer Ghijskijn mijns here(n) came(r)linc mede voer op die Mase, XVI placken f(acit) X S. It(em) geheg(even) van der waghen(eren) cost die den rogg(e) tiende van den Nuwenveen in den Haghe brochten die Here(n) Gh(ery)ts van Pollanen was III ft. It(em) betaelt Dire Willems soen, Aernd Jans soen, Dire Jans soen, Jan Trilden, van Here(n) Gh(erij)ts tiende van Pollanen te gadere(n) op den Nuwenveen ende ter Wat(er)inghe, die te hoveghevoert was XII ft. It(em) bi bevelen van mijns here(n) rade gheg(even) here(n) Gh(erij)t van Pollanen van scade die him ghedaen was aen zinen coern nadat hi dadincde XXII ft die placke voer XII d. f(acit) die placke VlI'/a d. XV ft XII S. VI d. V 1373/74. Foykij11 Willems soen (baljuw). (Ontvangsten).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 35