I I VII 1380/81. (Uitgaven). It(em) Foykiin te Hove ghelevert ene(n) zallem bi Willem Bedoeld zal zijn: Le Quesnoy. van Marre(n) Foykiin Willems soen (baljuw). Foykiin Willems soen (baljuw). VI 1376/77. (Uitgaven). It(em) op den selve(n) dach, bi bevelen van mijnre vrouwen, hueren borduyrwerker, gheg(even) XI dubbel motoen f(acit) XIII ft XV S. goede. It(em) Joncfrouwe Katrijn Claes Brunen ghegh(even) bi beveelnes van mijnre vrouwen XXVII ft die plac XII d. f(acit) XVI ft, XVII S, VI d, goede. It(em) bi beveelen van meest(er) Jacob ghecoft Andries Codden en(de) meest(er) Jan V Us ell(e)n graeus elc ell(e)n XII S. VI d. die plac VII d. doet III ft VIII S, IX d, f(acit), XLII S, XII d. o. m. goede. It(em) den selven tween VI ell(e)n mits meede te voedere(n) elc ell(e)n IX S, VI d, die plac XII d. doet LVII S. f(acit) XXXV S, VII d, o. m. goede. It(em) Andries Codde III ell(e)n mits toten roc elc ell(e)n XIIS, die plac XII d. doet XXXVI S, (facit), XXII S, VI d, goede. Dits is dat Trijde doen maken heeft an mijns heere(n) vanghenes also als die pa(r)tikel daerof inhout en(de) Foykiin betaelt heeft en(de) hi hier overlevert XV ft, XV S, IX d, die placke XII d. f(acit) XI 'H7, XVII S, IIII d, goede. It(em) bi bivelen van miines he(r)en brieve ghesent om r stocker Tordrecht daer gheen en was en(de) voert tot Gorykem; van cost die de bode dade mit den stocker XXVI S, die plac XII d. f(acit) XVI S, III d. goede. It(em) die-stocker verteert tot Hughe Lutsen VIII S. goede. It(em) om bast en(de) sijm V S. goede. It(em) om III boem en(de) XII sparren XLVIII S. die plac XII d. f(acit) XXX S. goede. It(em) om IIII wiellen, Stic VI S. doet XXIIII S. die plac XII d. f(acit) XV S. goede. It(em) meester Jan den stocker van sinen loen, omdat hi over Volkier van Drien mit siin ghesellen rechte, VIII ft die plac XII d. f(acit) V ft goede. Eerst bi miins heere(n) brieve ghegh(even) tot Canoyt des Sat(er)- daechs na den heyligh(en) Kers-dach int jaer LXXVI Jan Caplaken mijns hee(re)n borduyrwerker VIII dubbel mottoe(n) doet XVI ft' die plac XII d. f(acit) X ft goede. I(tem) van der turfmate op den Nyeuwen veen daer en rekent Foykiin niet of, overmits, dat here Gheriit van Pollanen seit dat se hem toehoert. 28 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 36