I EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 29 opseide dat hi van den Proest, Tolkekiin gheg(even) van dat hi den stien daer Foykiin die partikel hier of overlevert van dat hi quaet zuiver vercoft had de, van siinre van quaden ase dat hi vercofte, daerof VI van enen aelcorf die hi ophaelde, die sijn niet en en(de) bi meester Jacob L S. pay(ment)s des Zat(er)daeg(es) nae Po(n)tiani f(acit) in goeden ghelde XXXVII S. VI d. It(em) bi beveelnes van minen hee(ren) gheg(even) Claes den Smit van laken dat Prinsel en(de) Pesel hadden VII III S, VIII d, pay ments) f(acit) in goeden ghelde V fr, VII S, IX d. It(em) miin hee(re) gheg(even) in siin selfs hant tot Caynoyt in die zael doe hi caetsede die hi ghaf des coni(n)x eraude van Vrancrijc des Sonnendaeg(es) nae Alregodsheyligh daeg(es) VI francken, tstic XXXIIII g(roo)t(en) f(acit) in goeden ghelde V tl,’ II S. It(em) Claes Boydijns soen, mijns heere(n) keymp, gheg(even) van dat hi an sprac Jan Dircs soen III U’ goede. It(em) den selven Claes van dat hi anghesproken soude hebben Claes Diedaerts soen en(de) siin twe broeders die ghebleven siin an minen hee(ren) III 11,' goede. IX 1382/83. Foykijn Foykijns soen (baljuw). (Ontvangsten). It(em) Willaem Hamel It(em) Wortelkijn was V U. It(em) Willaem die lijndrayer van dat hi enen man niet betughen en mocht, daerof X (Uitgaven). It(em) ghegheven Claes den Bruijnen bi mijns heren open brieve ghegheven in den Haghe op Onser Vrouwen avond purificatio intjaer LXXXIII die mijn here hem sculdich bleef in sinre Jester rekeninghe van den scoutambocht van der Haghe ghelickerwijs als t reces daer of inhout: XIX IE XIII S, 1III d. den groten voer VIII d. facit an goeden ghelde XIIII ft’, XV S. VIII 1381. Foykiin Willems soen (baljuw). (Ontvangsten). Eerst Coman Foye bruec X fc. (Uitgaven). Eerst, bi beveelnes wrocht an XLVIII S, VI d. It(em) bi beveelnes van minen hee(ren) gheg(even) Ave Brabanders van laken dat Pieterkiin die camerlinc hadde VIII U’ f(acit) in goeden ghelde VI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 37