3° om XV fc. EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. I 1 vechten op sinen knecht XI S. enen vreemden wever XL S. goerdatich verken ter banc It(em) bi bevelinghe van mijnre vrouwen ghegheven Willaem Willaems soen ende bi open brieve ghegheven in den Haghe op den XVII dach in App(ri)lle int jaer LXXXIII als van laken dat ieghens hem ghecoft wort LXII ft', XVI d. holl(a)n(t)s den groten voer VIII d. facit an goeden ghelde XLVI ffi, XI S. It(em) Roeykiin ghegheven van dat hi enen man onthoefde III IIII S. It(em) ghegheven om bast XVIII d. It(em) ghegheven den spoermaker van scloten te maken op den stien in die Haghe XXX S. It(em) enen knecht ghesent in Henegouwen an minen here om hem te laten weten hoe meester Dire ghebleven wasdien knecht ghegheven te teerghelde III francken facit an goeden ghelde Lil S. VI d. It(em) een reyse ghereden toet minen here in Henegouwen om te spreken met hem daer siin orbaer an lach, daer hi mi wederomme sende van Hallein die reyse verteert VI Item ghegheven Jacobmijn mijns heren borduyrwerker bi miins heren open brieve ghegheven in den Haghe op sinte Martijns avond in d(en) winter int jaer LXXXIII IIII francken als te helpe toet enen paerde te copen, facit an goeden ghelde III ft'. Item ghegheven Katrijn Kielen dochter bi mijns heren open brieve ghegheven in den Haghe des midaghes na sinte Martijns daghe in den winter int jaer LXXXIII als van lakene die ieghens hoer ghecoft waren XXIIII oude scilde facit XXIIII ‘K. Item den cost die die ghesellen deden, die heren Willeman waeckten, an casen, brode an bier ende an kersen twye nachte XII S, VI d. It(em) eens mans hant of te doen winnen die Filipskijn doet stac, die te sieden ende te wassen ende te bereyden alser toe behoert; daer of ghegheven XXX S. It(em) eens wijfs hant of te doen winnen, die doet ghesteken word, die van buten was die te bereyden alser toe behoert XXXII S. X 1383/84. Foeykijn Willaems soen en Foeykijn Foeykiins soen. (Ontvangsten). Eerst Floriis die hoetmak(er) van Griete Maesen van vechten op Aelwiin die vleyschouwer van dat hi een scloechdaerof ghedadinct mit den bailiu IIII U', X S. Gherijt Aechte backers man van dat siin broet siin wechte niet en haddedaer of ghedadinct mit den bailiu (Uitgaven). It(em) van eens mans hant of te doen winnen die doet ghesteken ward, die te siede(n) en(de) te wassen en(de) te bereyden als daer toe behoert XXX S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 38