fï I t van den selven V U'. van Oever dat hi op die aescopers sprack dat hi niet be- mochte, daer of XV van Maudric (baljuw). van Maudric (baljuw). XIV 1386/87. Steven (Ontvangsten). Item Jan Lijsbet dat si doec ghestole(n) hadde, daer se die bailiu of ghevanghen hadde, daer haer vriende mitte(n) bailliu dadinghede(n) om XXX gulden f(acit) XXIII (K, XII S, VI d. den g(root) voer VI d. Item Claes die vleyschouwer alsoe hi borghe was voer ene(n) man van sine(n) buerrecht die siin buerrecht niet ghehouden en heeft als recht is V 11,'. XIII 1386. Steven (Uitgaven). Eerst Item uutghegheven en(de) betaelt Foeykiin Willems soen die miin here hem sculdich bleef in siinre lest(e) rekeningh van de bailiuscap van der Haghe die hi dede in den Haghe des Woensdaghes) na sinte Servatius daghe int jaer LXXXVI ghelikerwiis als t reces daerof inhout IXc LXXVI fc, XI S, VI d. den g(root) voer VI d. Item des Manendaghes na Pinxt(eren) doe miin here te Harlem voer doe voer die bailiu mede mit een deel ghesellen, in die reyse verteert X Üh Item gheg(even) Piet(er) des Proesten knecht die die scout verteerde te Harlem mitten ghesellen die daer bi hem bleven doe die bailiu thuus voer, VII gulden facit an goeden ghelde V X S, III d. Item gheg(even) op die selve reyse IIII wagheners mit horen cost bi bevelinghe van de(n) Proest daer Enghel die boetscap of dede IIII XII 1385/86. Foeykijn Willems soen (baljuw). (Ontvangsten). Item Louwe die hoetmaker [van vechten] op Ruckiins joncwiifXL S. Item Jan Sinder dat hi siin buerrecht niet en helt alsoe recht was, daerof III U'. Item Louwen wiif voer sijn knechtkiin dat het visch ghenomen hadde, daerof V Item Wouter die balghers knechtkiin Item Jan tughen en (Uitgaven). Item spoermaker gheg(even) van scloten op den stien en(de) op dat poerthuys XLIIII S. paym(en)ts f(acit) in goeden gelde XXXIII S. Item Ave Brabanders gheg(even) van grawen laken en(de) van witten daer Gheriit die camerlinc en(de) Jan Grawe die boetscap of deden VIII U' paym(en)ts facit in goeden ghelde VI 32 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 40