EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 33 dede die bailiu maken IIII baneken op te dinghen, die 3 XX s. d(e) poert, van Diepenburch (baljuw). op Brandekiin die de dobbelscoel verwaert XV 1387/88. Ghijskiinde (Ontvangsten). Item Gilliis van Stien va(n) vechte(n) XL S. Item Jan Palmerszoen op enen Vlamync van vechten XXX S. Item van enen man die dadinc maecte op Sceveni(n)ghe ende der lude dine vernyelde en(de) men seyde dat hi die lude wachte bi nachte; alsoe datten die bailliu op den stien leyde, daer hi met den bailiu of dadinghe om XX ft'. (Uitgaven). Item soe coste(n) XX S. Item soe beval mijn heer dat men maken soude een brugghe aft(er) meest(er) Pieters, die coste te hout, t ijser en(de) loen XIIII gulde(n) f(acit) XI VI S, VI d. Item Everaet die Cup(er) dat hi Griete Moens scloech daer hi voer- vluchtich om was, mitte(n) bailliu ghedadinct om VI 'tt'. Item Aernt Jan Truden zoens zoen, die die bailiu ansprac dat hi moertbrant gedaen soude hebben, daer hi vellich in word en(de) daer hi sellif(en) betoech of brochte, dat hiis ontsculdich was, dat hi dadingde mette(n) bailliu om X ffi'. (Uitgegeven). Item te Pinxter doe voor die bailiu mit een deel ghesellen te Wou- drichem doe mijn here van Oest(er)vant voer thuus tAltena soude ghe- varen hebben mit sciphuer en(de) mit alrehande oncost en(de) verteert op die reyse XLII gulden f(acit) XXXIII ÏL' XVIII d. den g(root) voer VI d. Item eens mans hant of te winnen en(de) die te sieden en(de) te wassen XXX S. Item dien man t(er) aerde te brengen XX S. It(em) uutgheg(even) bi Hug(en) van d(e) poert, van scloten en(de) van een ijsere(n) boem die voer die doer gheleyt op den stien, IIII gulde(n) f(acit III III S. Item doe Kunnekiin bult en(de) siin ghesel te Montvoerde ghevanghen waren doe sende ic Roelkiin te Hoesden toet mijn heer en(de) mijn heer die beval dat ic d(aer) varen soude, doe voer ik daer mitte ghe- recht, verteert op die reyse IX gulden facit VII U’, XXII d. den g(roo)t voer VI d. It(em) uutgheg(even) bi den Proest van neghen waghenen die te Rot- t(er)dam voeren van miins heren weghen, elk wag(en) X S. payments f(acit) III VII S. Item uutghegheven bi den Proest van ses waghenen die te H(aer)lem voeren van miins heren weghen, elc waghen XX S. f(acit) VI til.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 41