EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 34 Will(em) berbier rechte, daer mijns heren weghe(n) IIII van Maudric (baljuw). Item van XX manne(n) daer over gherecht word met den raden, te bomen en(de) te wyelen en(de) te sp(ar)ren en(de) te spikeren en(de) te bast en(de) te snoer, en(de) ter ghesellen loen die ons holpen die rade rechten, en(de) te bier dat die ghesellen droncken, en(de) te cost en(de) te waghenhuer en(de) die cost die die ghesellen deden, doe men se wakede op den stien XXX <HT. Item ghegheven enen bode die om den stocker voer en(den) soeken soude daer hine vonde, verteert op die reyse en(de) te sciphuyer en(de)n te waghenhuer en(de) hi vanten te Dordrecht, die reyse coste III ffi. Item soe wasser een dulman die mijn heer beval dat men in dwinc ijser sclaen soude als men dede, die costen VII S, VI d. Item Heynkijn van Tijenweken die heeft II dag(en) op den stien ghematst, dag(es) X g(roeten) f(acit) X S. Item soe word over Barbier gherecht met den rade; tott den mast en(de) twyel en(de) sp(ar)renbast en(de) snoer en(de) spikeren (ende) sciphuer en(de) waghenhuer dat cost III ft'. XVI 1388. Steven (Ontvangsten). Item Gh(ery)t Quade Bartouts broeder van dat hi ondaft op dobbel spel maecte in die zee, ghedadinct met den bailiu om IIII Item Hug(en) backer man van dat hi op tughe sprac die over hem tugheden, daerof ghedadinct met den bailiu om VI ft". Item Appelnoetkijn dat hi goed vleysch laecte, daer of ghedadinct met den bailiu om III ft’. Item Taeskiin die sangher is voervluchtich en(de) die baliu heeft siin goed anghetast omdat hi bedreghen soude wesen van quaden saken en(de) dat goed is vercoft om VI tt’. (Uitgaven). Item II reysen te Leijden toet dier Joncf(rouw) van Swieten en(de) haer docht(er) dat mijn heer selve beval dat men se in die Hag(he) halen soude voer den Raetelke reyse te waghenhuer XX S. en(de) te sciphuer en(de) te cost f(acit) XL S. Item die hancman gheg(even) die over Willem Cuser die boetscap of dede van francken f(acit) III ffi, IIII S. It(em) den knecht die den hancman meest(er) Jan sochte toet Aemst(er)dam en(de) toet Alkemaer haelde op die reyse te waghenhuer en(de) te cost doe men over Heijnkiin Muus rechten soude XXX S. Item voer Heijnkiin Muus rat te hout en(de) te snoer en(de) te waghenhuer XL S. Item den heynxt daer Heijnkiin Muus mede gescleept wordt, die beval mijn Heer en(de) mijn heer van Oestervant dat men den heynxt meester Jan geven soude ende die heynxt coste X franken facit VIII U', X S.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 42