EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 35 Steven van Maudric (baljuw). dat hi ontaft in van miins here(n) van Arkel toet Wermen Loenrescloet om die waride een scip dreef in de XVII 1389/90. (Ontvangsten). Item Jacob Kerstantszoen van zee, daer of III (Uitgaven). Item uutghegheven om een ijseren veter en(de) om een sclot die ghevanghen in te legghen op dat uterste poerthuys cost tsamen III 'll'. Item gheg(even) twije cnechts die Jan Steveninc ghesent hadde van Monster mit drien winden en(de) enen havic, en(de) si quamen in die Hag(he) alsoe miin heer toet Zelant waert was en(de) si minen heer na volghen mosten toet Middelburch, toet horen teergelde XL S. Item gheg(even) bi behiet van minen heer doe men die papegaey scoet, daer men bidden quam mit eenre scael, enen Dordr(echtsche) gulden facit XIII S. Item uutgheg(even) en(de) verteert op die reyse doe ic ghesent was met Jacob van Floyoen om te dading(hen) twischen den H(er)toghe van Ghelre en(de) den Joncheer van Arkele, voer scip hueren en(de) cost gheg(even VIII daghe lane XV VII S, IIII d. XVIII 1392/93. Dirc Uut den Broek (baljuw) (Dirc Wouter Dircz.). (Ontvangsten). Item Aerntkiin die Waghenaer die was sempel saken beteghen alsoe dat hi te doen hadde ander vierscaer en(de) dat hem die bailiu een talman loefde toet sine(n) segghen, daer die talman hem versuimde met woerden dat die bailiu an hem nam, daer of ghedadinct om IIII fc. (Uitgaven). Item daer word een man ghevanghen in die Hag(he) in ’t hof om dat hi des poertiers cnecht steken woude en(de) hi wordt gheleit op den stien ende mijns heere(n) raet die bevalen dat me(n) hem siin hant of soude doen sclaendaer wort ghesent te H(aer)lem om meest(er) Jan den Stocker en(de) doe hi in die Hag(he) quam, doe vernamen si dat een arm dolman was en(de) een ghec, dat men beval dat men soude laten gaen; meest(er) Jan gheg(even) bi beveling(he) van miins heren Rade voer sine(n cost en(de) waghenhuer, en(de) dat die bode hadde diere om liep; tsamen XCII g(rooten) facit in goeden ghelde XLVI S. Item uutghevaren te Riinsburch mit een deel ghesellen met Harman Willemszoen dat miins heren Raet beval doe men Jans broeder van Rijswijc ghevanghen soude hebben; op die reyse verteert II gulden f(acit in goede(n) ghelde XXVI S. Item uutghevaren des Donredag(es) voer Pinxt(er) weghen bi beveling(he) van mijn Joncheer in Vrieslant toet heere(n) Splint(er) van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 43