38 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. Maudric (bailluwen). I Gheriit van Egmond en Steven van It(em) soe worter noch een man ghevanghen die ghewiist wert dat menre over rechte(n) soude, mit bast, en(de) mit bomen dien man ter galghen te voeren en(de) te baste XL S. It(em) doe Jan Lambrechts zoen ghevaen was bi beveling(he) van minen lieven ghenadig(he) here ghesent toet H(aer)lem om meest(er) Jan den stocker met enen waghen, diene niet en brochteden man gheg(heven) XL g(rooten) f(acit) XX S. It(em) alsoe men meest(er) Jan toet H(aer)lem niet en vant en(de) bi beveling(he) van minen here sende men om den voers(creven) meest(er) Jan toet Leyden met enen waghen, en(de) men en vanten daer nietdien man ghegheven X S. It(em) alsoe men meest(er) Jan toet Leijden niet en vant bi beveling(he) van minen here ghesent toet Delf of hi daer yet was, toet tween stonden dien knecht ghegheven II1I S. It(em) doe meest(er) Jan voers(creven) in die Hag(he) qua(m) doe lach hire in XV dag(hen) bi beveling(he) van minen here; voer sine(n) cost gheg(heven) alsoe hire heijmelic lach III U', X S. It(em) bi beveling(he) van minen here met een deel ghesellen met tween waghen ghevaren doe men Aechte backers twee kinder en(de) Heijn den backer toet Lousdunen uut den cloest(er) genomen wonde hebben daer si van daen waren, alsoe dat mense niet en vant mitte(n) ghesellen verdronken en(de) te waghenhuer gheg(heven) XX S. It(em) bi beveling(he) van minen heer uutgheg(heven) op den groten vastenavont soe worter ghesteken in den viver mit senten een scute daer toe te doen maken te coste en(de) toet arbeyde en(de) die ghe sellen des avonts verdronken LXXX g(rooten) f(acit) XL S. It(em) soe lagher drie man op den stien daer men over rechte mitt(en) galgh en(de) mitten putte, voer die drie gheg(heven) voer horen cost L. S. XXI 1395,'96. (Uitgaven). It(em) soe rechte die bailiu over twe man mit baste en(de) mit bomen alre hande oncost diere toe ghenc mit dat die bailiu meest(er) Jan den stocker gaf VI ft’. It(em) soe gaf hi den voers(creven) twe dieven XIIII dagen te(n) eten en(de) te drinken elc man twee g(rooten) dag(hes) f(acit) XXVIII S. It(em) dien knecht die Heijn van Bouten stac, die wort siin hant of ghewo(n)nen, die of te doen sclaen en(de) de(n) gheg(heven) diese hem stoppede en(de) verbant tsamen XL S. It(em) soe siinre III ma(n) doet ghesteken als Liisb(eth) Potters zoen die stac Kerstant Wout(ers) z(oen) en(de) Lam(m)etgen die stac die Luusgrave en(de) Tiiskiin die snider die stac die wilde klere die men hiet die wilde vos; elke hant of te doen doen en(de) te sieden en(de) te braden te wassen en(de) te bereyden alser toe behoert XL S f(acit) IV ft’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 46