ANDER ONTFANCK VAN BRUECKEN OFT KUE(RE)N VAN 17 PONT, ANDER ONTFANCK VAN CLOCKESLACH ENDE REBELLICHEIT TEGENS DEN HEERE ENDE COM(M)OCIE DAIR MEN LIJF ENDE GOET AN VERBUERT, EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 44 P(rim)a grossa. I Van Clays uten Hoeck die genomen hadde een case toebehoerende Jan Gorijszoons moeder gedadinct om 20 scell. Secunda Somme 26 pont, 10 scellingen. Som(m)e van den criminele lijflicke saicken ende verbuerde peynen voirs. 31 pont 10 scellingen is binnen den tijde des(er) rek(eninge), niet. CYVILE SAICKEN begrepen in des baillius pachtinge ende hij hier stelt bij maniere van verclary(nge) navolgende die voirwairden der selver pachtinge als voe(re)n. die de gheene verbue(re)n, die men hiet in te leggen ende deren boven sond(er) consent van den hee(re) d(air) uutgaen, dair an zij verbue(re)n telker werf als zij dair of bekuert werden 17 pont, van den welken mijn genad(ige) hee(re) toebehoirt die tweedeel ende scout en scepen(en) dat derdendeel, dair of en is niet verschenen binnen den tijde de(ser) rek(eninge), dair om hier niet. van 40 gr(oten) tpont. is niet verschenen binnen den tijde des(er) rek(eninge), niet. dair en is niet of verschenen binnen den tijde deser rek(eningen), dair om hier niet. ANDER ONTFANCK VAN VROUWENCRACHT OFT ONTSCA- KINGE VAN VROUWEN, der of en is niet verschenen binnen den tijde deser rek(eninge), als voe(re)n, dairom hier niet. ANDER ONTFANCK VAN CONSPIRACY, DESPIRACIE, MOORT OFT MOORTBRANT, der of en is niet verschenen binnen den tijde des(er) rek(eninge), d(air) om h(ier) niet. ANDER ONTFANCK VAN STRAET- OFT ZEEROOF ENDE VAN BRANTSTICHTINGE, d(er) of niet verschenen en dair om hier ANDER ONTFANCK VAN VERBUERDE PEYNEN DRAGEN(DE) BOVEN DEN 25 PONT, der of en dair om hier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 52