ANDER ONTFANCK VAN BOETEN VAN 5 PONT, ANDER ONTFANCK VAN BOETEN VAN 42 S(CELLINGEN), 46 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BA1LLUWS VAN DIE HAGHE. pont 9 scellingen. l geslagen van Jan Jans zoon op Scheveninghe gedadinct om 2 pont 10 scellingen. Prima Somme 21 te weten van den genen die huer goet heymelic uter Haghe ruymen daert met rechte becom(m)ert of beset is, buyten consent van den bailliu of gerechte ende van onrechten aenvanck, dair of is verschenen binnen den tijde deser rekeninge, dat hier nae volcht: Van Bouwen Coopal heeft goet wech gevoert boven besettynghe, gedadinct om 2 pont. Van Jacob Aernuts zoon, die over Jan van den Clingen geclaecht heeft, dat Jan voirs. een cabilliau nam opter vischmerct der deselve Jacob t(er) m(er)ct stont om sijn visch te vercoopen, seggende, ic sal dese visch nemen, ghij sijt mij sculd(ig) ende corte dat van mijn scult, dair Jacob op seyde, ghij neemt mijn visch tot uwen wille en tot mijnen onwille, de welke saick bij welbo(r)en mannen gedadingt is, dat zij elcx geven souden 3 pont facit 6 pont d(air) of verteert wert tot twee stonden 3 pont 7 s(cellingen), blijft hier 2 pont 13 s(cellingen). Secunda Somme 4 pont 13 scellingen. te weten quetsinge van messen dat geen geycte of kuerwonden en zijn ende van mestreckinge ende dit van tgeent, dat dair of ontfangen ende verscgenen is bij composicie binnen den tijde deser rek(eninge) dair of de bailliu genomen heeft tgeent dat hij heeft connen gecrijgen mits der rebellicheyt van den volke ende dat men geen recht en heeft dorren vorderen Van Claes Nyemansgadinge heeft gequetst Heynrick Baerunts zoon gedadinct 20 s(cellingen). Van Damas Jacobszoon, voire van Leyen heeft gequetst Mathees Meeszoon, volre, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Thomas Janszoon van Rotterdam(m)e volre, heeft gequetst Copwisse gedadinct om 12 s(cellingen). Van Clays Neel heeft gequetst quade Daneel, gedadinct om 30 sc(ellingen). Van Maerten Bouwenszoonszoon heeft gequetst Jacob Andrieszoon gedadinct om 20 s(cellingen). Van Gillis metter eenre handt heeft gequetst Allaert inden Biekorf gedadinct 2 pont.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 54