EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 47 Op Scheveninghe. Cornells Die knechten 3 s(cellingen) dach genomen 14 dagen voir Hage kermes ende dair borge of is Jan Grijp, d(air) om hier 18 s(cellingen). Opten i8e dach in Junio ninge van Van Heyman Gerijts zoon heeft zijn mes getogen op Jan Dircx zoon in de Papegay, gedadinct om 14 s(cellingen). zoo dadingde Adriaen Jans zoon van Scheve- dat hij quetste Harman die Oosterling om 18 s(cellingen). Jan Dircx zoon in de Papegay heeft een mes getogen op een geselle van buyten genoemt Jan Jans zoon, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Adriaen Keye heeft zijn mes getogen op Claes Janszoon, volre, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Jan Wille zoon heeft zijn mes getogen op Dammas Moypatijn, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Geerijt Jacobs zoon heeft zijn broeder gevreest met een getogen mes, gedadict om 20 s(cellingen). Jan Graewairt heeft gestoken nae Dammas Moypatijn mit een ge togen mes, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Jan Saelmaker op Scheveninge heeft zijn mes getogen ende gestoken nae Jan Dam(m)as, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Pieter Deenijs zoon heeft zijn mes getogen op eenen genoemt Jaek, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Clays Barbier heeft een vrouken gevreest ende hiet Alijt Everts dochter, met een getogen mes, gedadinct om 13 scellingen. Jan den Ruyter heeft zijn mes getogen op Dientgen van Hairlem, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Nyesken Faessen haer zoon heeft zijn mes getogen op haer man, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Jan die buersmaker heeft zijn mes gevuyst om te steken Gerijt de snyder, dair zij in recht ontfangen waeren van den heere, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Allaert Claes zoon van Sceveninghe heeft sijn mes getogen op van den Brielle, gedadinct om 20 scellingen. Van Wouter Jans zoon heeft zijn mes getogen op Jan Thonis zoon, gedadinct om 14 scellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 55