48 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. Van Dirck Willem van I ANDER ONTFANCK VAN VUYSTSLAGEN DAIR DIE BOETE OF IS 40 S(CELLINGEN) als voe(ren), Van Ghijskin backer heeft geslagen met vuysten Gillis Jans zoon, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Cornelis Jans zoons dochter heeft geslagen met vuysten Lijskin uut Gelrelant, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Thoen de sceymaker op die Geest heeft een mes getogen op goederthieren Gillis, gedadinct om 12 s(cellingen). int Houfijser heeft zijn mes getogen op 1 20 s(cellingen). of quade Daniel heeft zijn mes getogen op eenen genoemt Jannestigen ende op gedadinct om Van Doede die patijnmaker heeft zijn gedadinct om Van meester Geerijt Barbier heeft zijn mes Oems zoon, gedadinct om Van Matheeus Willems zoon van Gorinchem heeft zijn mes getogen op Cornelis Jans zoon van Rijswijck, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Adriaen Jacobs zoon van Scheveninghe van dat hij zijn mes getogen heeft op Roeskin, gedadinct om 20 s(cellingen). Tertia Somme 30 pont 13 s(cellingen). eenen genoemt starcke Jan, 2 pont. mes getogen op starcke Jan, 14 s(cellingen). getogen op Thielman 15 s(cellingen). Van Dirck Vrancke zoon die smit heeft zijn mes getogen op Michiel Jannetgen Credo zijn knecht, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Joest Claeys Zevenbroet heeft zijn mes getogen op Spierinck, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Pieter Clays zoon encte Pieter Pieters zoon van Delf hebben haer mes getogen op die procureurs van de volres, gedadinct om 20 s(cellingen). van Stomwijck heeft zijn mes getogen op Dirck Mouwerijns zoon, gedadinct om 20 s(cellingen). Van schele Dirck van dat hij zijn mes getogen heeft op Boutgen die vleischouwer gedadinct om 20 s(cellingen). Van Wouter Jans zoon i Geerijt Barbier, gedadinct om Van Daniel Andries zoon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 56