EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 49 Van Dirck den Tuymelair heeft geslagen Jan Bijsterback mit vuysten gedadinct om 5 s(cellingen). Zeëukin heeft geslagen mit vuysten Dirck om 14 scellingen. heeft geslagen Willem Gillis zoon mit 14 s(cellingen). Van Willem Gillis zoon Sproncks zoon, gedadinct Van Muyskin op Scheveninghe de welkezijn wijf ende zijn dochter heeft geslagen Aelgent Muyskins boel, mit vuysten, gedadinct om 3- point. Van Dirck Spronckx zoon vuystslagen, gedadinct om Op Scheveninghe. Van Muysken op Scheveninghe heeft zijn boel geslagen mit vuysten, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Heynrick Hugen zoon op Scheveninge heeft Jacob Snack ge slagen mit vuysten, gedadinct om 15 s(cellingen). 4 Van Alijt Everts dochter heeft Aecht van Alcmaer haer joncwijf geslagen mit vuysten, gedadinct op 14 s(cellingen). Van Heynrick heeft geslagen mit vuysten Nelle Mairtins, gedadinct om 20 scellingen. Van Heynrick de metselair zijn wijf heeft geslagen Heynricx boel mit vuysten, gedadinct om 18 s(cellingen). Van Jan Bijsterback heeft geslagen mit vuysten Dirck den Tuymelair, gedadinct om 5 s(cellingen). Van Griette Ensen heeft geslagen mit vuysten Jan van Warren, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Geerijt int Hoefijser op Scheveninghe heeft coman Jan van Delft geslagen mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Daem die oudecleervolre heeft zijn boel geslagen mit vuysten, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Clays van Leyen heeft een man geslagen mit vuysten, gehieten Pieter Jans zoon, voire, onder zijn kinnebaeken, gedadinct om 30 s(cellingen). Van Heynrick Lowijck heeft Gillis mitter hand geslagen mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Niel Bouwelin die volre heelt zijn boel mit vuysten geslagen, gedadinct om 10 s(cellingen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 57