I Van Aechte Zepeloech heeft hair joncwijf mit vuysten ende bij den haer getogen, gedadinct om 15 s(cellingen). corte Dirckx wijf 14 s(cellingen). Van Delyaan Clays dochter heeft geslagen Adriaen Spierincx dochter mit vuysten, gedadinct om 14 s(cellingen). van Gelre mit s(cellingen). Van Clays Ghijs voire uut Maeslant heeft geslagen mit vuysten, gedadinct om scellingen. boel geslagen mit 14 s(cellingen). zoon heeft geslagen Jan Geryts zoon onder om 14 s(cellingen). zoon heeft geslagen Colin die backer mit vuysten, 15 s(cellingen). Van Warnairt die houtsager heeft zijn boel geslagen mit vuysten, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Kors Geerijts zoon joncwijf heeft geslagen Gillis Buystelmans wijf mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Heynric Mees z(oon) volre heeft voir zijn zoon betailt voir een vuystslach 14 s(cellingen). Van Adriaen ende Kundegont hoir suster hebben geslagen mit vuysten Bette, Jacob Florijs zoons boel, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Bouwen Symoens zoon volre heeft geslagen Adriaens z(oon) van Delf mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Ghijs van Delf heeft geslagen Vijskin uten lande vuysten, gedadinct om 10 Van Adriaen Pieters zoon van Scheveninghe heeft Jan Cuypers scipper geslagen mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Jan Cuypers, scipper op Scheveninge heeft Adriaen Pieters geslagen mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Huyman, die decker heeft zijn knecht Cornells Pieters zoon geslagen mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Diliaen Clays zoon dochter heeft geslagen Geerijt Mertins zoon mit vuysten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Thonis Judas van Scheveninge heeft gevochten mit vuysten tegens Clays Appelmaet, gedadinct om 10 Van Muysken op Scheveninge heeft Aelkin zijn vysten, gedadinct om Van Maertin Yemants zijn kennebacken, gedadinct Van Damas Jacobs gedadinct om 50 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 58