EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 51 ANDER ONTFANCK VAN VERBODEN WAPEN(EN) OF HAR- NASCH TE DRAGEN BOVEN MIJNS GENAD(IGEN) HEE(RE)N VERBODEN, DAIR OF GEDAEN. dat hij droech boven verbot een pansser om 3 pont d(air) om Van Gherijt Roeskin om dat hijt an hadde, dat heeft die bailliu vercocht h(ier) 3 pont. Quinta Somme 3 =g. ANDER ONTFANCK VAN LIJFBOETEN DAIR OF DIE BOETE IS, tien scellingen. Van Alijt Everts dochter heeft gekeven tegens Aechte van Damme, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Lijsbet Thomas heeft gekeven tegens Piedkin in den groenen Abbeel, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Geerijt die dienstmeyt in de Stove heeft gekeven tegens Egge die snyder, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Burch Philips dochter heeft gekeven tegens Griette van Oeveren hair gebuer, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Griette van Oeveren heeft gekeven tegens Burch Ph(illip)s dochter, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Griette Geerlof heeft geslagen Pieter Blatvoet, gedadinct om 10 s(cellingen). Van corte Dirck de volre, heeft geslagen mit vuysten quade Thoon, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Pieter Blatvoet heeft geslagen mit vuysten zijn nichte, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Aecht van Alcmaer heeft geslagen mit vuysten Jans wijf van Alcmaer, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Kundegont inde Maen heeft geslagen mit vuysten dat joncwijf inde Maen, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Stijnkin Adriaens dochter heeft ter vuyst geslagen tegens Zoetgen Dircx dochter hair gespele, gedadinct om 7 s(cellingen) 6 d(eniers). Van Coppin die leertouwer heeft geslagen mit vuysten Coppen van der Zonnen z(oon), gedadinct om 10 s(cellingen). Quaria Som(m)e 30 pont 9 s(cellingen) 6 d(eniers).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 59