EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. 52 van macie den bailliu. Van Soeskin ende woent naist groote Meert heeft gekeven tegens Stintgien Daniels dochter, gedadinct om 7 s(cellingen) 6 d(eniers). Van Aechte Snacks heeft gekeven tegens hee(ren) Pouwels boel, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Jan van [hiet] Gheurt, gedadinct Sexta Somme 5 pont I ANDER ONTFANCK VAN VERBUERDE PEYNEN. Van Clays Jacobs z(oon) van Delf die binnen den tijden deser rekenyn(ge) geclaecht heeft over Pieter Pieters z(oon) om dat hij hem geloeft hadde te betalen de som(m)e van 8 pont, op eenen seke(ren) dach d(air) op geraemt op een peyne van thien leeuwen, de welcke peyne de voirs. Clays Jacobs z(oon) hem aenseyde, dat hij verbuert soude hebben van welker bedachte de voirs. Piet(er) Pieters zoon quit gewijst wort bij den mannen der vierschae(re) om dat Clays voirs. sijn saicke niet en betuychde als recht was, nietmin Clays heeft d(air) of gedadinct tegens den bailliu in een scip turfs weerdich 2 post(ulaet) een gelach bij den bailliu en(de) niet. Alcmairs wijf heeft gekeven tégen hair mans boel ende om 10 s(cellingen). 12 s(cellingen) 6 d(eniers). Bij aff(ir)- van - - voirs. gul(den) die verdroncken werden m mannen, d(air) om h(ier) ANDER ONTFANCK VAN ONRECHTEN ANVANCK dair of die boete is dair en is niet of (ver)schenen binnen den tijde deser rekenyn(ge). ANDER ONTFANCK van oistwairheden stillewairheden, Van ballingen te huysen oft versteecken. Van yemant geleyde te geven. Van vredeweygeringen. Vanden ghenen die buyrluyden worden ind(en) Haghe. Van doeden te graven buyten consent vand(en) Flee(re) te weten die hun verdaen of verdroncken hebben en(de) op wegen dat gevonden worden. Van vredebrake mitter handt te geven. Van die op vrouwen ledich gaen. Vanden ghenen die met quade teerlingen spelen. Van broet te wegen, dat licht is, dair of die boete is 9 s(cellingen) die tweedeel den Hee(re) ende tderden deel scout ende scepen(en).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 60