EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 53 Octavo Somme 16 pont 18 s(cellingen). ANDER ONTFANCK VAN BOETEN ENDE KUEREN ANGAENDE DIE VOLDERS MITTEN VINDERS ENDE WAIRDEYNS. Eerst Van den scout en(de) gerechte ontfangen hebben den volders 2 pont. is niet verschenen binnen den van den bailliu gecom(m)en niet. van boeten die zij van Item op die selve tijt ontfangen van Septima Somme 10 sc. ANDER ONTFANCK VAN HOFVAIRDEN, dair af en is niet ver schenen binnen den tijde deser rekenyn(ge) dair om hier niet. ANDER ONTFANCK VAN KUEREN Bij DEN SCOUT ENDE GE RECHTE GEMAICT OPT STUCK VANDER DRAPERIE inden Haghe en(de) is elke boete groot 12 s(cellingen) van 40 g(rote) te gaene mijne genad(igen) Hee(re) een derdend(eel) scout ende scepen(en) een derden deel, dat leste derdendeel den wairdeyns. Vand(en) scout en(de) scepen(en) van der Haghe als van boeten die verschenen waeren vand(en) drapeniers ende verwers opten Kerssavont, de som(m)e van 6 pont 2 s(cellingen) 6 d(eniers). Vanden drapeniers boeten ontvangen van dat die wairdeyns overgaven 6 pont, 11 s(cellingen) 6 d(eniers). die printers boeten 4 pont, 4 s(cellingen). Van kueren gemaict ten vleysche ende ten vische, dair of die boete is 18 s(cellingen) die tweedeel den Heere en tderdendeel scout ende scepen(en). Van kueren geset op veynootscip vand(e) vleijshouw(er)s dair of die boete is 3 pont, den Heere een derdendeel, scout ende gerechte een derdendeel ende den vinder een derdend(eel). Van kueren gestelt tot ten maten en(de) gewichte(n) d(air) of die boete is 9 s(cellingen) den Heere den tweedeel en(de) scout en(den) gerechte dat derdend(eel). Van dese bruecken oft kueren en tijde des(er) rekeny(nge) dat ter kennisse is, dair om hier ANDER ONTVANCK VAN KUEREN GESET OPTEN VOIRCOPERS dair of die boete is 20 s(cellingen) den Hee(re) een derd(endeel), scout en(den) gerechte een derden(deel), den vind(er)s een derdend(eel). Van Aef die uutdrechster heeft voircop gedain, gedadinct om 10 s(cellingen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 61