'7 I Van de Vryes heeft gedraeft mit 2 pont, io die voirs. volres van kueren die zij ver- 20 s(cellingen). 30 s(cellingen). 8 pont. s(cellingen). Item noch ontfangen van buert hebben Vand(en) vinders Van(de) wairdeyns Van die vinders Nona Som(ni)e 15 pont. een wagen, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Pouwels die appelcoper heeft gedraeft bij der straten mitter karren, gedadinct om 13 s(cellingen). Van Geerijt Jan Backers zoon heeft gedraeft bij der straten mitter karren, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Jan Willems zoon die molenair heeft gedraeft bij der straten, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Jan Mairts zoon van der Hey heeft zijn wagen ende peerden gehollet bijder straten, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Cornells Jacobs zoon heeft gehollet met zijn pairden ende wagen van(de) straten, gedadinct om 12 s(cellingen). Decima Somme 6 pont 2 s(cellingen). ANDER ONTFANCK VAN OP STRATE TE STAEN MIT WAGENS bij den Gouden Pot, ende wagens te doen draven ende hollen mit p(aar)den oft wagenen boven tverbot. Van Pieter in de Muysyck heeft eenen man in zijn huus gehadt uten Veen die langes der straten(en) mit zijnen wagen draefde, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Adriaen Pouwels zoon heeft gestaen mit zijn wagen om vracht op te nemen voirden Gulden Pot, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Jacob Pouwels zoon heeft gegeven voir [sijn] knecht van dat hij draefde mitten wagen bij(de) straten 12 s(cellingen). Van Huchtgen Veerman heeft gedraeft mit een wagen, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Symon de Vryes heeft gedraeft mit een wagen, gedadinct om 10 s(cellingen). 54 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 62