EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. 55 van ANDER ONTFANK VAN VREEMDE KUEREN OP WAGENS ENDE KERREN. Verclae(ren) degroote van den boeten. ANDER ONTFANCK VAN MESSTEKEN, QUADE WOIRDEN, DREYGEN MIT PIECKEN ENDE ANDERS dair of die boete is Van Jacob Jans z(oon) gesteken een Van Heyntgen Baerts gedadinct om zoon geycte wonde, gedadinct om z(oon) heeft gesteken dat zijn wagen te 10 s(cellingen). van dat zijn s(cellingen). Rijswijck was bekuert van dat zijn wagen 30 s(cellingen). dat zijn (wagen) (te) nau 15 s(cellingen). Van Clays Pieters zoon Quast, was bekuert van nau was, gedadinct om Van Jan Matheeus zoon van kerre te nau was, gedadinct om Van Jan Willems zoon van te nau was, gedadinct om Van Dirck Jan Bale z(oon) is bekuert van was, gedadinct om Undecima Somme 3 pont 15 s(cellingen). Noirtwijck was bekuert 20 Van Symoen Jans zoon heeft gesteken mitter daggen Aernt balle- maker int Voirhout, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Willem Heynd(ricx) zoon heeft gesteken Willem Ket, gedadinct om 26 s(cellingen). Van Dirck Pieters zoon heeft mit een messe gesteken eenen genoemt Gillis Ysbrants zoon, gedadinct om 12 s(cellingen). voire van Rotterdamme heeft Pieter Florijs 20 s(cellingen). Claeskin Nyements, 20 s(cellingen). van Scheveninge heeft gesteken een 12 s(cellingen). van Sceveninge heeft gesteken na 15 s(cellingen). Sassen, gedadinct 14 s(cellingen). Op Scheveninghe. Van Pieter Kontgen heeft gesteken Jacob Backer op Scheveninge, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Pouwels Aernts zoon heeft gesteken Eewout Heynricx zoon, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Banjaert heeft gesteken Pieter Kontgen, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Eewout Heynricx zoon man tot Kempen, ged(adinct) om Van Cornelis vanden Brielle Adriaen Pouwels zoon Van jonge Jan de volre heeft gesteken Heyn om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 63