56 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE IIAGHE. om een Van Aerst Luyte zoon, volre arm, gedadinct om Van Jan Reyners zoon int Noirteynde, gedadinct Van Pieter Geerlofs z(oon) heeft gelaer, gedadinct om Van Pier Cappoen volre heeft gejaget mit knecht, gedadinct om duodecimo So(m)me 28 pont, 19 s(cellingen). Van Heynrick Jans zoon van Sassen volre, heeft gesteken jonge Jan vrij lopende (gesel) een kuerwonde, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Thijs Cornells zoon ende jonge Jan de Keuninck hebben ge steken Lenaert mijn Jonckers zoon, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Jan Willems die molen(air) heeft gesteken Dirck Willems zoon, gedadinct om 14 s(cellingen). Van quade Danneel voir zijn zoon van dat hij gesteken heeft Da(m)- mas Moy Patijns z(oon) ged(adinct) om 20 s(cellingen). Van Willekin molenairs kinderen hebben gesteken Ph(ilip)s Caimans zoon zwager, gedadinct om 4 pont. Van scele Hannaert scipper heeft gesteken een kannemaker, ge dadinct om 15 s(cellingen). van dat hij stack Dirck Vetter in zijn 18 s(cellingen). die molen(air) heeft gesteken die leertouwer om 15 s(cellingen). Van Aernutgen vellebloter heeft gesteken Joost Zoutcoeper, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Jacob Roestgen van dat hij stack Maertin Willems zoon backeneel om 14 s(cellingen) of een kinnekin hairincx, dairvoir dach tot Sinte Maertijn, dair om hier 14 sc(ellingen). Van Heynritgen Mulle heeft een gesworen om zijn dienst, genoemt Aernut Eewouts z(oon) quade woirden gegeven en(de) mit een spit nae him gesteken, gedadinct 4 pont. Van Pieter Aelbert heeft haer buyerwijf den houwers wijf gescouwen, gedadinct om 14 s(cellingen). Van Ghijsbrecht die kannemaker heeft gecom(m)en bij avont ten huyse van Pieter Pot mit een bijl om Pieter Pot dair mede te slaen, ge dadinct om 20 s(cellingen). een pijck geseyndt op Pieter Man- 12 s(cellingen). een picke den oudsten 10 s(cellingen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 64