58 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. van er staat heyn. f 1 t I Van Geerijt Pieters zoon heeft geslagen Clays Philips zoon in zijnen dienst van die scout, gedadinct om 6 pont. Van Dirck Spronckx zoon heeft Clays Stijltgen geslagen in zijn been, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Wouter int Hoefijzer heeft zijn wijf gesteken ende geslagen, gedadinct om 2 pont. Van Dirck Swemer heeft geslagen Cornells Pieters zoon mit cloot, gedadinct om 12 Van Lenaert Heynricx z(oon) heeft geslagen Jan mit een kairde, gedadinct om Van corte Dirck die volre heeft mit een zoon volre, gedadinct om zoon mit een s(cellingen). Dircx zoon volre 12 s(cellingen). kairde geslagen Mees Clays 10 s(cellingen). den boeten. Van Clays Spierinck voir zijn soon zoon mit een zweep, gedadinct om Van Cornelis Clays zoon heeft geslagen mit een Pieters zoon, gedadinct om Van Doe die volre heeft geslagen mit een Delf, gedadinct om Van Adriaens z(oon) een kolf, gedadinct om Van Cornelis Jans zoon van Delf heeft mit een scip Mathijs Willems zoon zijn maet, gedadinct om Van Jacob Adriaens zoon Jan Willemzoons knecht heeft den Ruyters knecht bijd(en) keelen gegrepen, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Heynrick Jordijns zoon heeft genomen bij der keelen Jan Da(m)mas zoon, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Ghijskin backer heeft genomen een sceymaker van Utrecht bij den halze ende heeft hem l) zelven willen rechten, gedadinct om 2 pont. Tertia decima Somme 17 pont, 15 s(cellingen). van dat hij sloech Dirc Werijns 15 s(cellingen). puthaeck nae Jan 13 s(cellingen). kolf Adriaens z(oon) van 14 s(cellingen). Delf heeft geslagen nae Doe die volre mit 12 s(cellingen). kloot geslagen int 12 s(cellingen). Verclaeren ANDER ONTFANCK VAN DIE GHENE DIE MALCANDEREN degrootevan SLAEN OM RECHTS WEGEN ENDE ANDERS dair of die boete is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 66