Ill 59 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE I-IAGHE. Er staat hij. Verclae(ren) de groote als voe(re)n. (Ver)clae- (ren) de groo te vanden boeten. ANDER ONTFANCK VAN KANWERPINGE EN(DE) ANDERS YEMANT MIT BIER TE WERPEN OFT STOTEN dair of die boete is Van Pieter die hoemaker heeft gesmact Clays Calf mit een kanne, gedadinct om 15 s(cellingen). Van Steven Geridt van dat hij mit een kanne nae Neel Luyten [warp], gedadinct om 15 s(cellingen). Van Geert inde Stoeve heeft Goeskin backer int vier geworpen, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Aernt Jans zoon, Jan corte Jan zoon heeft gedadinct van dat hij sloech Ewout Hermans zoon op Sceveninge om kinneken harincx, dach tot S(in)te M(aer)tin v(oir)s. 14 s(cellingen). Van Herman die Oosterlinc van dat hij Dirck de decker slough mit een lanck mes metter sceyt op zijn hoef, gedadinct om 14 s(cellingen), dach tot Kerssavont, der om h(ier) de voirs. 14 s(cellingen). Van Garbrant die Wagenair heeft geslage(n) mit een bijl nae een ketelboeter, gedadinct om 25 s(cellingen). Quarta decima Somme 13 pont, 7 s(cellingen). ANDER ONTFANCK VAN YMANT CRACHT ENDE GEWELT TE DOEN, dair of die boete is Van Wigger Geerijts zoon heeft zijn knecht mit foirtsen in den huyse gejaecht ende zijn getouwe gebroken, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Burch Ph(ilip)s dochter heeft geclaget om een vroukin genoemt Dign(um) als dat sij l) hair huysraet gehouden heeft tot hue(re)n wille en(de) tot der voirs. Burchs onwille, gedadinct om 6 pont. Van Geerijt die snijer heeft Jan die buersemaker overgeseyt als dat Jan sijn gordin gebroeken heeft tot zijnen wille en(de) tot Geerijts onwille, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Aechte Zepeloech heeft hair pyshuys doen scoenmaken en(de) geworpen op hair gebue(re)n erven, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Anatte Pouwels hair dochter heeft hair pishuys doen scoen maken en(de) geworpen inde Spoye, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Daem die oude cleer volre heeft een zieck man in sijn bedde willen steken, gedadinct om 12 s(cellingen). Quinta decima Somme 11 pont, 4 s(cellingen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 67