6o ANDER ONTFANCK VAN OV(ER)HOIRICHEYT TEGENS TGE- EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. een s(cellingen). I Verclae(ren) degrootevan den als voe(re)n. Verclae(ren) degrootevan de boete. ANDER ONTFANCK VAN DIEFLIC GOET TE COIPEN, dair of die boete is 2 s(cellingen). Op Sceveninghe. Van die coster op Sceveninge heeft dat gerechte van der Hage over hoerich geweest, gedadinct om 2 pont, 10 scellingen. Van Jan Coppaerts zoon op Sceveninge heeft des hee(re)n dienairs qualic toegesproken, gedadinct om 12 s(cellingen). Duo devicesima Som(m)e 3 pont 2 Verclae(ren) degrootevan d(en) kue- (ren). t Van Geerijt Druypnoese van Sceveninge heeft geworpen Jacob Jacobs zoon mit een roster, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Jan Wouters z(oon) heeft Dirck Jans z(oon) gestoten van stoel, gedadinct om 10 s(cellingen). Sexta decima Som(m)e 3 pont Van Cornells die oude cleervolder heeft gestolen goed vercocht, gedadinct om 13 s(cellingen). Vicesima Som(m)e, 13 sc. ANDER ONTFANCK VAN VREEMDE BOETE dair of die kue(ren) is Van Aechte Sepeloech van dat zij een vroukin genoemt nichte, gehuevt heeft, gedadinct 10 s(cellingen). Una devicesima Som(m)e 10 sc. ANDER ONTFANCK VAN BIJ DEN HAIR TE TRECKEN ENDE boeten BIJTEN MITTEN TANDEN, dair of die boete is Van Daem die oude cleervolre heeft getogen bijden hae(r) Jan Dedel zijn knecht, ged(adinct) om 15 s(cellingen). Van Jan Willems zoons wijf heeft Stijntkin Daneels dochter getogen bij den hair, gedad(inct) om 10 s(cellingen). Van Merten Willems zoon om dat hij beet mitten tanden Jacob Roeskin wange, gedadinct om 14 s(cellingen). Septima decima Som(m)e 39 s(cellingen). Verclae(ren> ANDER ONTFANCK VAN OV(ER)HOIRICHEYT TEGENS TGE- degrootevan RECHTE EN(DE) QUAET SPREKEN OP DES HEEREN DIENAIRS den boeten f als voe(re)n. dalr of dle boete ls

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 68