ANDER ONTFANCK VAN CORRECTIEN. ANDER ONTFANCK VAN SCHIETEN NAE VOEGELS DIE DEN LUYDEN TOEBEHOEREN. 6i EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGUE. Verclae(ren- de) de groote van d(e) voers. boete. ANDER VAN YEMANT AN TE SEGGEN VALSCHE TIDINGE TE DRAGEN. Van Dirck Battelmarct heeft overgeseit Boechtman als dat hij valsche tidinge gedragen heeft, gedadinct om 10 s(cellingen). Vicesima prima Som(m)e 10 sc. Van den scout mitte gerechte die op Sinte Katherijnen avont ont- fangen hebben van correctie van Dirck Brouwer twelke den bailliu ontfangen heeft van den scout mitten gerechte 2 pont 17 s(cellingen). Vicesima secunda Som(m)e 2 pont 17 scellingen. Van Jacob Copperszoon heeft geschoten een eende toebehoerende Goeswin Boudijnszoon, gedadinct om 20 s(cellingen). Van Michiel Pieters zoon heeft Goeswijns Boudijnszoons eende vogelen of geschoten tegens zijnen dank, gedadinct om 2 pont. Van Joost Vrancke zoon heeft of geschoten Goeswin Boudijnszoon eendt vogelen tegens zijnen danck, gedadinct om 25 s(cellingen). Vicesima quarta Som(m)e pont 5 s(cellingen). ANDER ONTFANCK VAN HUESCHEIT DEN BAILLIU GEGUNT EN(DE) GESCHENCT UUT REDENE VAN ZIJNE OFFICIE. Van Romel Jan van 5 halve vaten harincx die den bailliu toegedroncken wae(re)n op Sceveninge, valent 5 pont, 10 s(cellingen). ANDER ONTFANCK VAN SCUTTINGE VAN BEESTEN der of die boete is te weten van een p(aer)t oft koeye, van een verken Aan Tonykin Herpers heeft hair verkens laten loopen en(de) sijn gescut geweest bij der straten, gedadinct om 12 s(cellingen). Van Gillis Bustelman heeft zijn vercken laten loopen bijder straten ende sijn gescut geweest, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Allairt inden Vetten Tap zijn zijn verckens gescut, gedadinct om 10 s(cellingen). Van Symon Gairgoet zijn zijn verckens gescut geweest, gedadinct om 15 s(cellingen). Vicesima tertia Som(m)e 47 s(cellingen).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 69