INHOUDS-OPGAVE. OPSTELLEN. 127 AANHANGSEL. 3 8 135 i38 140 142 145 86 Kroniek over 1918 i9ï9 Personalia over 1918 v T9r9 Register van Personen en Zaken Jaarverslag der Vereeniging over 1918 Jaarverslag der Vereeniging over 1919 Ledenlijst der Vereeniging op 1 September 1920 Bladz. Het bestuur van Den Haag in de middeleeuwen, door Dr. H. E. van Gelder Johan de Witt als Hagenaar, met 2 afbeeldingen, door Dr. H. E. van Gelder De val van een Haagsch Bankiershuis, door D. S. van Zuiden In Memoriam Theo Morren, met 1 afbeelding, door Dr. H. E. van Gelder IJ2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 8