85 EXCERPTEN UIT DE REKENINGEN VAN DE BAILLUWS VAN DIE HAGHE. heeft he(ni) toebehoe(re)nde II XII IIII I I de informatie daer van wesende, hebben den selven gecondempneert gerecht te worden mitten zwaerde. Ende alsoo deselve delinquant gheen goet acht(er)gelaet(en) en heeft he(m) toebehoe(re)nde niet. van Wijngaerden (baljuw). XXXV. 15131515. Willem Oems (Slechts notities.) Cornells de Bruijn, Wijnken en(de) die geene ts(ame)n die mit dat guide calff dansen hebben Gerit Cornelisz. de Wagenaer gestoten, ge slagen, getreden mit voeten in de Marct sonder enige saicke op hem te hebben en(de) zij souden hem doot geslagen hebben, ten hadde belet geweest. vechtingen mit vuysten. mestrecking(en). steenwerping(en). stockslach. steeck mit een pieck. XIX coerwond(en). IIII duer-uploping(en).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1919 | | pagina 93